Internationella kvinnodagen

Den internationella kvinnodagen är ett tillfälle för att uppmärksamma kvinnors situation och bristande jämställdhet mellan kvinnor och män. Stora orättvisor finns i ett globalt perspektiv men vi har också anledning att här hos oss uppmärksamma de strukturer och värderingar som innebär brist på jämställdhet. Vi måste hela tiden ha lika villkor och jämställdhet i fokus och granska mönster, beslut och beteenden, medvetna eller omedvetna, som förhindrar lika villkor och jämställdhet. Vi har kommit långt men debatten måste fortsatt föras.

Några exempel. Ojämställdheten i våra bolagsstyrelser är fortsatt mycket stor. Marginella förskjutningar och bristen på förändring motiveras av att det är kompetens som räknas. Förklaringen är snarare gamla, etablerade manliga nätverk som inte tillåter förnyelse och att kvinnor får vara med. Något måste hända inte minst för bolagens egen skull.

Inom vår egen sektor har studier av hur forskningsmedel tilldelas visat att män lättare får finansiering. I en uppmärksammad studie visas att när män samarbetar i ett projekt och söker finansiering är det ett uttryck för förmåga att skapa starka nätverk medan när kvinnor samarbetar är det uttryck för osjälvständighet. Vi noterar också att inom den högsta akademiska anställningen, professuren, är det fortfarande stor obalans mellan kvinnor och män. De rekryteringsmål som är uppsatta av regeringen för att skapa balans kommer förhoppningsvis att bidra till ökad jämställdhet.

Häromdagen var jag på en konferens. En av föreläsarnas medverkan motiverades i programmet med hennes ålder, hon var mycket ung för att inneha den typen av anställning som hon har. Ingen annan av föreläsarna kommenterades på något liknande sätt och ingen annan av föreläsarna hade ett lika intressant budskap. Det var en mycket bra föredragning om de stora utmaningarna för en hållbar utveckling av en mycket kunnig person.

Vi behöver tänka på och försöka blottlägga strukturer och värderingar som inte befrämjar lika villkor varje dag, internationella kvinnodagen är en av dessa dagar. 

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *