Idag klockan 12:00 hålls en tyst minut på universitet i hela Europa för att hedra offren för det obegripliga och meningslösa våldsdådet den 2 april vid Garissa University College i Kenya. 147 människor fick sätta livet till och närmare 100 skadades vid terrorattacken. En obeskrivlig tragedi där våra tankar går till alla anhöriga och till studenter och lärare vid universitetet där livet aldrig kommer att bli sig likt igen. Attacken påminner oss återigen om den osäkra värld vi lever i och betydelsen av öppenhet, åsiktsfrihet och internationellt samarbete för ökad förståelse och demokratisering.

Dådet i Garissa är också en attack mot den grundläggande tanken med universitet som en mötesplats för fritt utbyte av tankar, idéer och argument. Universitet är en samlingsplats för kunskapsutbyten och disputationen eller diskussionen är dess främsta egenskap. Dådet är en attack mot den akademiska friheten. Det är en attack mot unga människors rätt till utbildning och samhällsutveckling. Dagens tysta minut är därför också en manifestation för våra grundläggande ideal och värden.

Högskolan i Borås, studenter och medarbetare tillägnar nu en tyst minut offren vid attentatet i Garissa och markerar att vi fördömer all typ av våld.