I tisdags hölls ett möte om etablering av Science Park Borås. Det var en uppföljning på ett möte som genomfördes i början av februari där vår modell för Science Park Borås presenterades och diskuterades. Vi fick då i uppdrag av mötet att gå vidare och konkretisera hur vår Science Park ska verka och organiseras.

Tisdagsmötet inleddes med en redovisning av hur Västra Götalandsregionen ser på vikten av Science Parks och vilka framgångsfaktorerna är. Därefter följde en redovisning av en genomförd granskning av den verksamhet vi bedriver som är delar av en Science Park. Vi har enligt granskarna en rad styrkor i Borås i form av bland annat profilerad forskning och en unik infrastruktur för möten och samverkan. Men vi har också utmaningar i att samla alla aktörerna och etablera en gemensam målbild.

Den tredje och avslutande redovisningen under eftermiddagen var förslaget till hur arbetet nu går vidare. Vi utvecklar en Science Park där den textila inriktningen är en central del. Vi har ett mycket gott exempel i det innovationssystem som Smart Textiles utgör. Vi satsar också på andra områden såsom samhällsbyggnad och välfärdsutveckling. Utmärkande egenskaper för Science Park är fokus på mindre och medelstora företag, hållbar utveckling och att utnyttja kvaliteten att vi bedriver konstnärlig forskning och har designutbildning vid lärosätet. En idé är också att precis som Smart Textiles, även för de andra områdena, utveckla Prototype factories. En spännande och unik Science Park växer fram.

En livlig diskussion följde med betoning av vikten av att visa vilken samhällsnyttan är och tydligt beskriva vad en Science Park gör för skillnad. Erbjudandets innebörd och varför olika aktörer ska engagera sig måste beskrivas.  Vi fick med oss många bra synpunkter. Vi formaliserar nu Science Park och inrättar den som en enhet och centrumbildning direkt under rektor. Vi tillsätter en styrgrupp och tar fram ett tydligt direktiv för verksamheten. Vi fick gehör för förslaget och den 1 juli ska allt vara på plats. Det blir alldeles utmärkt.