En effektfull start av Kristina Jonäng, som visade upp sin av modedesignern Anna Lidström redesignade konferensdräkt, inledde seminariet: Design for Re:design. Därefter följde föredrag av Anna Lidström och Adrian Zethreaus, som är verksamma inom det av Västra Götalandsregionen finansierade Re:designprojektet med Science Park Borås som utförare. Anna Lidström och Adrian Zethreaus beskrev utgångspunkterna för projektet och de stora utmaningar som branschen har för att svara mot krav på hållbarhet. Inspirerande bilder på redesignade kläder gav en stark positiv känsla till alla möjligheter som finns.

Efter inledningarna följde en paneldiskussion om vad som behöver göras för en hållbar textilindustri. En förändring efterfrågas av politiken, av branschorganisationen, forskare och experter. Det är inte hållbart med den konsumtionstakt som råder idag med omfattande materialförbrukning och negativ påverkan på miljön genom produktion och konsumtion. Det finns ett bekymmer i de affärsmodeller som tillämpas med stora kollektioner och låga priser. Företrädarna för de två modeföretagen som var med i panelen uppmanades att agera. Svaret blev att viljan finns, men hänsyn måste alltid tas till vad konsumenten vill och att förändra konsumtionsmönster är en utdragen process. Alla var inte helt nöjda med detta svar utan menade att det är vad butikerna har på sina hyllor som styr. Kring dessa frågor och kring utveckling av nya material och nya affärsmodeller finns ett stort behov av forskning.

På vårt efterföljande seminarium med rubriken ”Hur kan textil och mode bli en ren framtidsbransch och vad säger konsumenterna?” uppmärksammades också vikten av mera forskning inom textil och mode. Politikerna i panelen bekräftade detta. Högskolan i Borås kommer att fortsätta agera i frågan inför kommande forskningsproposition. Med sikte på att regering och riksdag denna gång vågar satsa på miljöer som är under snabb utveckling och som fokuserar hållbarhetsfrågor i en vid bemärkelse.