Nu sjuder det av liv på campus igen. I förra veckan anlände våra internationella studenter och jag hade förmånen att hälsa alla välkomna i fredags. I går var det introduktion för våra nya programstudenter. Våra internationella koordinatorer svarar för introduktionsprogrammet för våra internationella studenter och gör det med bravur. Vår studentkår planerar och genomför introduktionsveckorna för våra programstudenter, vilket bland annat innefattar rundvandring på campus och arrangemangen kring välkomsttalen under den första dagen. Det är ett mycket stort arbete som studentkåren påtar sig och genomför för att våra studenter ska få en bra start på alla sätt och vis. Ett av högskolans kärnvärden är att vara välkomnande och det kan inte börja bättre än med det mottagandet som studentkåren ger. Studentkårens stora engagemang och professionella genomförande av introduktionsveckorna är synnerligen viktigt.

I mina välkomsttal har jag bland annat talat om innebörden av högre utbildning. Vi förbereder studenterna inte bara för det första arbetet utan också för kommande arbeten i en yrkeskarriär. Jag har talat om högskolans hållbarhetsprofil och vårt gemensamma ansvar att verka för hållbar utveckling och dra vårt strå till stacken för att kunna hantera de globala utmaningarna. Jag har uppmanat studenterna att inte luras av att första tentan kanske ligger långt fram i tiden utan börja plugga med en gång. Fokus på studierna är viktigt och självklart är det samtidigt viktigt att ta vara på studietiden och ta del av alla de aktiviteter som erbjuds vid sidan av utbildningsprogrammen. Utbudet av föreläsningar, seminarier, workshops debatter och utställningar med Borås stad, studentkåren eller högskolan som arrangör är mycket stort. Och mycket händer på vårt fina campus. Jag har också varit tydlig med att valet av Högskolan i Borås och något av våra utbildningsprogram förpliktigar. Studenterna har all rätt att ha stora förväntningar på oss. Ett trevligt inslag i välkomnandet i år var medverkan från Borås stad. Kommunfullmäktiges ordförande Pelle Höög hälsade studenterna välkomna till staden med många tänkvärda ord kring vikten av utbildning och betydelsen av en högskola i staden. Stort tack Pelle.

Verksamheten är nu i full gång igen och jag vill hälsa alla studenter välkomna till högskolan. Ett spännande läsår väntar. Lycka till!