Jag befinner mig i Stockholm för en rad olika möten och i eftermiddag är det information från ministern för högre utbildning och forskning om vad som väntar oss i budgetpropositionen som presenteras på måndag den 21 september. Jag återkommer till detta i kommande blogg.

I går var det styrelsemöte i Sveriges Universitets och Högskoleförbund (SUHF). Många viktiga frågor fanns på dagordningen, men framförallt ägnades tid och diskussion åt underlaget till regeringens arbete med forskningspropositionen. SUHFs underlag kommer att behandlas på Förbundsförsamlingen i Göteborg den 21 oktober. Flera viktiga frågor tas upp i underlaget såsom det fasta forskningsanslagets andel av den totala forskningsfinansieringen, innebörden av ett samlat ramanslag till utbildning och forskning och hur kvaliteten på forskning bäst kan bedömas och styras. Underlagen till arbetet med forskningspropositionen ska vara regeringen tillhanda den 2 november och ett arbete bedrivs nu på många håll med de synpunkter som skall skickas in men också beskrivningar av forskningsstrategier. Vårt eget underlag kommer att behandlas på styrelsemötet den 7 oktober.

I går i Stockholm arrangerade generaldirektörsföreningen ett kvällsseminarium om rollen som rektor respektive generaldirektör. Kåre Bremer som leder den så kallade Ledningsutredningen presenterade hur utredningen ser på frågan om hur rektorer ska rekryteras och utses och därefter kommenterades Kåres beskrivning av tre av generaldirektörerna. Det är nyttigt att jämföra och få perspektiv på frågor såsom till exempel konsekvenser av sekretess vid rekrytering, betydelsen av hörande och om det ska vara en eller flera kandidater till hörande. Vi talade också om innebörden av tidsbegränsade förordnanden för rektorer och generaldirektörer och här var uppfattningarna delade, alltifrån att det är otidsenligt med tidsbegränsning till att det är en styrka att en period är fastställd och med möjligheter till förlängning. En synpunkt var att tidsperioden är beroende av vilket uppdraget är. Om uppdraget är att förvalta är en sexårsperiod tillräcklig medan om uppdraget är att åstadkomma genomgripande förändring av kultur och struktur är det en alldeles för kort period. Intressant synpunkt men en modell med olika längd på förordnande beroende på situation känns svår att tillämpa i praktiken.

Innan jag åkte till Stockholm i tisdags kväll var jag med på en mycket lyckad konferens Mötesplats Sociala Medier (MSM), där Brit Stakston tog emot årets sociala mediepris inrättat av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Brit höll också en mycket uppskattad föreläsning om sociala mediers möjligheter och risker. Jag hade också den stora äran att inleda Förskolarlärarutbildningens jubileumskonferens med bokrelease, presentationer och debatt. Förskollärarutbildningen fyller 50 i år. Det är en mycket framgångsrik femtioåring, en utbildning av hög kvalitet som idag är en av högskolans grundpelare.