Ett led i utveckling av utbildning och forskning vid Högskolan i Borås är att etablera kompletta samarbeten med andra lärosäten. Ett komplett samarbete baseras på samarbete mellan lärare och forskare kring utbildningar och forskningsprojekt och på studentutbyten, men det omfattar också teknik, administration och ledning på lärosätena. Det kompletta, att många organisatoriska delar och nivåer innefattas, innebär att samarbetet blir robust och långsiktigt. Det står inte och faller med enskilda medarbetares engagemang.

Vi har utvecklat ett viktigt och bra samarbete med Högskolan i Skövde som har sin bas i ett framgångsrikt forskningsstrategiskt samarbete kring fyra teman där båda lärosätena har stark forskning. Forskarna och lärarna utvecklar successivt sitt samarbete och på ledningsnivå förs och kommer föras diskussioner om nya fält för samarbete för att stärka lärosätena. Ett annat samarbete är med skottska University of Highlands and Islands (UHI) med huvudcampus i Inverness. Ett Memorandum of Understanding är tecknat och fokus i diskussionerna är utveckling av högskolepedagogik och former för lärande.

Ett ytterligare samarbete kan komma att vara med Högskolan i Östfold med campus i Halden och Fredrikstad. Tillsammans med prorektor Martin Hellström och vice rektor Jenny Johannisson var jag i förra veckan i Halden för ett möte med ledningen för högskolan. Vid en nordisk rektorskonferens i våras träffade jag min kollega vid Högskolan i Östfold och vi bestämde då att ses för att tala om eventuella gemensamma intressen och möjligheter till samarbete. Detta genomfördes nu och utfallet av samtalen var mycket positivt. Vi beskrev för varandra lärosätenas historik, framväxten till dagens högskolor med utbildning och forskning och vilka utmaningar vi står inför i förhållande till våra mål och strategier. Högskolan i Östfold liknar i mångt och mycket vårt lärosäte vad gäller utbildningsutbud och omfattning på verksamheten. Lärosätet har haft en mycket positiv utveckling och en stark ambition att fortsätta att utvecklas som ett självständigt lärosäte i ett högskolelandskap där regeringen går hårt fram för att skapa större enheter genom nedläggningar och fusioner. Utvecklingskraften i arbetet med att stärka Högskolan i Östfold är mycket tilltalande.

Vid mötet talade vi också om inom vilka utbildnings- och forskningsområden vi kan utveckla samarbeten. Några områden som snabbt identifierades utifrån Östfolds strategiska program var tjänstesektorn med fokus på hälso- och sjukvårdens ledning, organisering och processer, smarta material och smart boende samt effektivitet i energisystem. Vi talade också om lärarutbildning och de utmaningar som skolan har i Norge och här hos oss. Nästa möte kommer att hållas på Högskolan i Borås och syftet är då att kunna precisera områden för samarbete, vilket innebär att lärare och forskare nu kommer att vara med för att diskutera projekt och frågeställningar.