I förra veckan arrangerades Days of Knowledge, ett samarrangemang mellan Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Swedbank Sjuhärad och Högskolan i Borås. En dag då hållbar utveckling prisas med stipendier och diplom. Vi har valt att starta dagen med en stark röst för att möta de globala utmaningarna och värna en hållbar värld. Denna gång var det Mattias Klum världsberömd fotograf, författare och regissör som medverkade.

Mattias Klums föreläsning visade på den stora påfrestning som vi utsätter det ekologiska systemet för och vilka risker vi tar om inte hoten tas på allvar och vågar förändra. Genom sina bilder visade han hur människor för egen vinnings skull förstör ovärderliga miljöer och utrotar djurarter. Han pendlade mellan resonemang på systemnivå och fokus på enskilda individer, arter och växter. Hans kunskap, stora empati och oro för de enorma globala utmaningar vi står inför och som måste hanteras både berörde och inspirerade. Det är nu vi måste handla för att göra skillnad. Det var budskapet i hans viktiga och finstämda föreläsning som förstärktes av fantastiska bilder på natur och djur. Han avslutade med en bild på det bästa och finaste av allt han har: sina två söner.

Jag känner också en stor oro inför allt det hemska som händer ute i världen och i vår omedelbara närhet. Flyktingströmmarna är enorma och lidandet under transporter och på förläggningar är omänskligt. Här hemma brinner flyktingförläggningar och tilltänkta förläggningar. Det är ofattbart att någon kan göra så – att ännu mer försvåra för människor som befinner i svår nöd. Och så i torsdags hände det chockerande och obegripliga hatbrottet i Trollhättan. Det är lätt att bli skrämd och stänga in sig, men då segrar de onda krafterna. Vi måste möta hatet och okunskapen med öppenhet, värdegrundsdiskussioner och tydliga ställningstaganden för människors lika värde, tolerans och godhet. Vi har naturligtvis som högskola ett stort ansvar för att söka kunskap, sprida kunskap, förklara och förmedla förståelse för samhällsutveckling och de utmaningar vi står inför. Det är viktigare än någonsin att demokratins innebörd, styrka och bräcklighet som samhällsmodell beskrivs och dess egenskaper värnas.

Mattias Klum ingav hopp. Det är inte för sent menade han, men vi måste anlägga perspektivet välfärd inom planetens gränser. Det är inte heller för sent naturligtvis att jaga bort mörkerkrafterna och fortsätta utveckla demokratiska, öppna och toleranta samhällen.