I morgon den tredje december genomför vi på Högskolan i Borås en intern forskningskonferens och workshop under benämningen Research on Sustainability – The First UB Conference. Syftet med konferensen är att lärare och forskare från olika discipliner och utgångspunkter ska mötas och få möjlighet att på traditionellt vetenskapligt sätt behandla och diskutera varandras arbeten. Vi har på högskolan många aktiviteter kring hur vi utvecklar den hållbara högskolan, men vi har aldrig tidigare haft en aktivitet där resultatet av vår egen forskning behandlas och problematiseras gemensamt. Konferensen är den första i något som förhoppningsvis kommer igen och som på sikt också kan byggas ut med inbjudningar till och medverkande av lärare och forskare från andra lärosäten. Programmet för konferensen visar det breda perspektiv som vi anlägger på hållbarhet. Presentationer och rapporter innefattar alla dimensioner av hållbarhet och det finns goda förutsättningar för viktigt lärande och kunskapsutbyte.

Vår forskningskonferens genomförs samtidigt som FN:s klimatkonferens COP (Conference of Parties) 21 genomförs i Paris. COP 21 syftar som bekant till att kunna teckna avtal om minskning av utsläppen av växthusgaser och därigenom begränsa den globala uppvärmingen till två grader. Alla nationer måste förbinda sig att bidra för att kunna möte den globala och mycket oroande klimatutmaningen. Vi har rätt att ha höga förväntningar på att politiken och statscheferna nu kan komma överens om substantiella åtaganden som driver utvecklingen åt rätt håll.

Vi på Högskolan i Borås försöker på olika sätt att bidra med vårt arbete att vara den hållbara högskolan. Ett led i detta är en deklaration som jag undertecknat tillsammans med företrädare för länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, kommuner och lärosäten i regionen och Västsvenska handelskammaren om ett fossiloberoende Västra Götaland år 2030. Vi behöver öka tempot i arbetet, sätta oss ned och bestämma på vilket sätt som olika aktörer kan bidra. Jag ser mycket positivt på den gemensamma deklaration, men vi måste nu se till målet nås genom beslut och handling. Högskolan i Borås kommer att vara aktiva i den fortsatta processen.

Här kan du läsa mer om deklarationen:

http://www.fossiloberoendevg.se/for-ett-fossiloberoende-vastra-gotaland/