Vilken dag på jobbet det blev den 3 december. Jag inledde med att hälsa välkommen till forskningskonferensen ”Research on Sustanability. The First UB (University of Borås) conference. I samband med inledningen hade jag tillfälle att på högskolans vägnar gratulera Sunil Kumar Ramamoorthy som nyligen blev svensk mästare i att presentera forskning. Sunil som forskar inom området polymerteknik vann Sverigefinalen i Vetenskap & Allmänhets tävling Forskar Grand Prix. En mycket bra prestation och vi är mycket stolta.

Konferensen och workshopen där forskare från olika discipliner inom högskolan presenterade resultat från avslutad och pågående forskning blev en stor framgång. Omfattningen på vår forskning inom fältet hållbarhet är stor och höga ambitioner finns att utveckla och genomföra tvärvetenskapliga program och projekt. Vi kan nog med rätta säga att vi är ett lärosäte vars forskning präglas av studier av hållbarhet. Denna inriktning kommer fortsatt att prioriteras och förstärkas. Det är redan nu bestämt att vi genomför Research on Sustanability, The second UB-conference den 1 december 2016. Så notera dagen.

Efter forskningskonferensen följde en bokrelease. Tobias Richards och Mohammad Taherzadeh professorer inom området resursåtervinning, presenterade boken Resource Recovery to Approch Zero Municipal Waste. Boken är en antologi med Tobias och Mohammad som redaktörer. Den innehåller en mängd olika perspektiv på utmaningen att uppnå ett läge där allt avfall tas tillvara och betraktas som resurser. Boken visar på den teknikutveckling som skett och som måste fortsätta att bedrivas. Men den är till mindre nytta om vårt beteende som producenter och konsumenter inte är hållbart vilket också ingående är belyst i boken. Det är en viktig bok som förhoppningsvis får en god spridning inom forskarsamhället och i vår omvärld.

Dagen avslutades direkt efter bokreleasen med invigning av Science Park Borås. Vår styrelseordförande Roland Andersson hälsade välkommen, därefter presenterade Erik Bresky syftet med och inriktningen på Science Park Borås. Fokus på mindre och medelstora företag, verksamhetsutveckling i offentlig sektor, cirkulär ekonomi och Re som i Reuse, Recovery och Redesign är egenskaper för vår science park. En styrgrupp är bildad med företrädare för näringsliv, regionen, kommuner och högskolan. John Rune Nielsen affärsutvecklingsdirektör på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är ordförande och Borås kommunchef Svante Stomberg är vice. Mina förhoppningar på vad vi tillsammans ska åstadkomma inom Science Park Borås är höga. Jag är övertygad om att verksamheten och samverkan på alla sätt och vis kommer att gynna högskolans utbildning och forskning.