Stark STARK-dag – om veckans stora evenemang

Ett av årets viktigaste årliga evenemang på högskolan är studenternas arbetsmarknadsdag. 90 utställare kommer i år till högskolan för att visa sin verksamhet och möta blivande medarbetare, det vill säga våra studenter. STARK-dagen är ett utmärkt tillfälle för arbetsgivare från olika typer av samhällsorganisationer att knyta kontakter. I många fall blir mötet grunden till ett rekryteringsarbete som slutar med anställningar.

För våra studenter är STARK-dagen på motsvarande sätt ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter men det behöver inte alltid handla om en framtida anställning. Det kan också handla om en praktikplats eller ett examensarbete som ska genomföras med utgångspunkt från ett företags eller en förvaltnings problemställning. För många studenter kan STARK-dagen vara starten till att bygga upp ett nätverk med kontakter med företrädare för olika verksamheter. Vi räknar med och hoppas att 2 000 studenter ska besöka STARK-dagen. Att de ska ta tillfället i akt att möta verksamheters företrädare och få veta mera om blivande arbetsgivare.

För oss som arbetar på högskolan är STARK-dagen också en möjlighet att skapa nya kontakter och bekräfta tidigare. För egen del försöker jag alltid hitta ordentligt med tid för att mingla för att lära mer om olika verksamheter, men också att berätta om högskolans utveckling, träffa tidigare studenter. Det är ett bra sätt att få en och annan synpunkt på viktiga frågor och utvecklingstendenser som vi borde uppmärksamma i utbildning och forskning.

Ett mycket professionellt förberedelsearbete med många inslag för att informera om dagen och förbereda studenter och utställare för dagen har genomförts. Jag är övertygad om att STARK-dagen 2016 kommer att bli en mycket givande dag för alla medverkande. Jag passar också på att hälsa våra utställare hjärtligt välkomna till högskolan.

1 kommentar

  1. Bra förvaltat projekt 😉

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *