Nu får det räcka med onyanserade debatter

På Högskolan i Borås genomfördes i går årets arbetsmarknadsdag. Närmare 100 utställare var här och visade sin verksamhet för våra studenter och samtalade om kommande anställningar, praktikplatser eller samarbeten kring examensarbeten. Engagemanget och entusiasmen var stor såväl bland utställare som bland studenter. Många kontakter knöts mellan våra studenter och företrädare för offentliga organisationer, regionalt verksamma tjänsteföretag och internationella företag. När jag gick mellan utställarna mötte jag många positiva synpunkter på betydelsen av ett attraktivt lärosäte i regionen med utbildningar av hög kvalitet. En position som vi nått som följd av en kunnig och engagerad personal men också som följd av att vi successivt byggt upp kompletta akademiska miljöer med utbildning på alla nivåer, examensrättigheter på forskarnivå och starka profilerade forskningsprogram. Vi svarar idag för en mycket viktig kompetensförsörjning, inte minst regionalt. Den resulterar i hög kvalitet i offentlig verksamhet och lägger grunden för fortsatt gynnsam utveckling och ökar internationell konkurrenskraft för våra företag.

Detta är vår verklighet. Det är såhär vi skapar grund för hållbar tillväxt och välfärd. Det förefaller dock som den senaste i raden av debattörer som ondgör sig över kvaliteten i högre utbildning och forskning inte ha en aning om detta. Inlägget från Ulf Danielsson, professor vid Uppsala universitet, i Svenska Dagbladet där han argumenterar för att Uppsala och Lund ska halvera antalet studenter och att högskolorna ska ta hand om grundutbildningen eller den ”breda studentgruppen” är inte bara otrevligt elitistiskt utan också helt utan kunskap och förståelse för hur förutsättningar för hur en gynnsam samhällsutveckling skapas. Påståendet att för den stora majoriteten av studenter är ”forskningsanknytning väsentligen onödig” är djupt felaktigt. Däremot har Danielsson rätt i att uppgifterna för lärosätena bör differentieras, men på helt andra grunder än de som Danielsson framför.

Danielssons debattartikel är ett bottennapp. Nu får det räcka med felaktiga och onyanserade debattinlägg. Det är viktigt att föra en hyfsad debatt i strävandena efter att systematiskt utveckla kvalitet i högre utbildning och forskning.

1 kommentar

  1. Nä, de flesta debattörer har säkerligen ingen aning om att HiB har detta sätt att mäta utbildnings-och forskningskvalitet på. Alltså, subjektiva självsmickrande omdömen som av rektorn bestäms vara ”vår verklighet”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *