Borås stad visar en spännande och gynnsam utveckling. Här finns ett framgångsrikt näringsliv med många internationellt konkurrenskraftiga och växande företag. Det är en stad med en omfattande verksamhet av god kvalitet och med en stabil ekonomi. Grunden för en fortsatt gynnsam utveckling är ett välutvecklat samarbete mellan nyckelaktörer där högskolan och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut inryms. Det är basen för en stad som erbjuder sina medborgare en väl fungerande arbetsmarknad, hög kvalitet i utbudet av tjänster av olika slag och en effektiv och hållbar infrastruktur.

Högskolan har, precis som staden vi verkar i, en god utveckling. Vi växer och skulle kunna växa ännu mer om regeringen gav oss möjligheter att svara mot den efterfrågan på våra utbildningar som finns och om regeringen ökade våra fasta forskningsanslag så de bättre matchade omfattningen på grundutbildningen och de medel vi får i så kallad extern forskningsfinansiering. Hög kvalitet i vår utbildning och forskning förklarar tillväxt och attraktionskraft, men vår infrastruktur, vårt campus har också stor betydelse. Vi har idag Sveriges finaste och mest spännande campus. Vi finns mitt i staden med hög kvalitet på undervisningslokaler, verkstäder och labb. Med Simonsland och Textile Fashion Center som en extra spännande miljö och mötesplats väcker vi uppmärksamhet i hela Norden. Vår intention är att fortsätta att växa runt Akademiplatsen och verkligen ta vara på fördelen med att all verksamhet finns samlad på ett ställe mitt i staden.

Men frågan är vad som händer nu? I går redovisade Sverigeförhandlaren, planenligt enligt uppgjord tidtabell, förslaget till dragning av Götalandsbanan. Äntligen – eftersom locket har legat på för många diskussioner om stadens utveckling i väntan på förslag och besked. Förslaget som lades fram innebär i den del som rör Borås stadskärna mycket stora ingrepp och inte minst på högskolans Campus. Byggnader kommer att rivas och barriärer som hindrar rörelser inom området att upprättas. Förslaget betyder att Borås inte längre kommer att kunna stoltsera med högre utbildning och forskning samlad på ett ställe mitt i staden. En högskolas väl och ve är en mycket viktig omständighet för en stads utveckling och det förslag som presenterades i går är närmast en katastrof för högskolan. Naturligtvis kommer förslaget att omedelbart kastas i papperskorgen. Där hör det hemma.