Ett forskningsstrategiskt samarbete med Högskolan i Skövde inleddes 2013. Fyra teman bestämdes för samarbetet varav två finansierats av Västra Götalandsregionen. Utvecklingen av samarbetet har varit mycket gynnsam med hög aktivitet. Vi har haft många spännande projekt och studier och viktiga resultat. Och fortsättning följer. En ny ansökan har skickats in till Västra Götalandsregionen. Egna medel kommer att satsas på de teman som inte finansieras av regionen. Det finns många förklaringar till framgången, men framförallt är det att vi förenat styrkeområden från båda lärosätena och att mötet mellan forskare från olika lärosäten i gemensamma projekt skapat en gynnsam grund för initiativ, nytänkande och utvecklingskraft. Det forskningsstrategiska samarbetet har i allra högsta grad gynnat utvecklingen vid båda lärosätena.

Samarbetet har också gynnat diskussioner kring samarbete inom andra områden och frågor. Det som nu är synnerligen aktuellt är att Högskolan i Borås ska genomföra förskollärarutbildning i Skövde. Idag bedrivs ingen förskollärarutbildning på Högskolan i Skövde samtidigt som behovet av förskollärare i Skaraborg är mycket stort. Högskolan i Borås har en väletablerad förskollärarutbildning med hög kvalitet och om förutsättningar ges finns möjlighet att bygga ut verksamheten och utbilda på Campus Skövde. En för Skaraborg och för högskolorna så viktig och stor satsning fordrar dock att nya medel tillförs. Högskolan måste ha full ersättning, ett höjt takbelopp, för att kunna genomföra satsningen. Regeringen måste därför tillskjuta nya medel och kommunerna i Skaraborg måste vara beredda på att bidra till finansieringen. Vi har i syfte att möjliggöra satsningen skrivit till regeringen och frågan kommer att diskuteras i samband med departementsdialogen under våren. Vi förväntar oss att medel tillförs i budgeten för 2017.

I sammanhanget kan nämnas att vi i skrivelsen till regeringen också framför vikten av socionomutbildning på Högskolan i Borås. Till denna fråga återkommer jag i en kommande blogg.