Tranemo kommun är belägen öster om Borås utmed riksväg 27. Antalet invånare är närmare 12 000. Kommunen har till skillnad från många andra mindre landsortskommuner stått emot kraftiga befolkningsminskningar. En förklaring är en omfattande och framgångsrik industriell verksamhet i kommunen som ligger till grund för en god sysselsättningsutveckling.

Framtidstro och utvecklingskraft under de senaste åren är en annan förklaring till den gynnsamma utvecklingen. Tidigare i veckan var jag i Tranemo för möte i ett projekt om integrering av nyanlända. Det var vårt första möte i ett s.k. advisory board som inleddes med en klar deklaration från företrädare för kommunledningen att för den enskilde individens skull måste ambitionen vara att skapa de bästa förutsättningarna för studier och arbete – att kunna erbjuda sysselsättning från första dagen. Det framhölls också att kommunen behöver alla nyanlända för att klara av att svara mot de behov som finns och som kommer att fortsätta att öka inom framförallt den kommunala omsorgsverksamheten. Alla resurser i samhället måste tas tillvara. Jag uppfattade ett mycket stort engagemang från kommunledningen. Det är en stor förmån att få följa projektet Integration Tranemo och försöka bidra till, som företrädare för högskolan, att kommunen klarar högt uppställda mål att skapa välbefinnande och möjligheter för människor i kommunen.

En tätort i Tranemo kommun är Limmared. 1740 startade verksamheten vid Limmareds glasbruk och tillverkningen av glas har pågått utan avbrott sedan dess. Det är idag Sveriges äldsta glasbruk, två år äldre än glasbruket i Kosta. Glasbrukets verksamhet har över tid förändrats. Här görs inte längre några glasserviser eller konstglas utan fokus är på burkar och flaskor för förpackning. Det är en framgångsrik verksamhet och ägaren och moderbolaget i koncernen Ardagh har nyligen beslutat att investera 250 Mkr i nya maskiner. Den industriella verksamheten är tryggad i Limmared för många år framöver.

Låt oss hoppas att verksamheten på Glasets Hus i Limmared också går att trygga för många år framöver. Med ideella krafter har en enastående fin verksamhet byggts upp med ett glasmuseum, utställningshall, kafé och matsal och sist men inte minst ett glasblåseri med verksamhet sju dagar i veckan av professionella glasblåsare. Det är enastående bra gjort att på det här sättet ha tagit tillvara historik, traditioner och yrkeskunskap. Dessutom strömmar besökarna till. I sommar blir det storfrämmande när glaskonstnärerna Mats Jonasson och Ludvig Löfgren från Målerås glasbruk ställer ut. Glasets hus i Limmared börjar bli en central mötesplats för svensk glaskonst och glastradition. Verksamheten bygger på idealism och störs därför av en osäker framtid. Jag är övertygad om att det kommer att ordna sig. I Tranemo kommun är handling och utvecklingskraft i fokus.