På tisdagen fattade Universitetskanslern beslut om att ge Högskolan i Borås tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området människan i vården. Granskningen har genomförts av tre sakkunniga som bedömt området för ansökan, forskarutbildningsmiljön, handledarresurserna, kvalitetssäkringsmodellen samt de ekonomiska förutsättningarna. Samtliga aspekter anses vara tillfredsställande och den samlade bedömningen är att föreslå Universitetskanslersämbetet att utfärda tillstånd.

Beslutet är mycket glädjande, men inte överraskande. Medarbetare inom Akademin för vård, arbetsliv och välfärd har under akademichefen Lotta Englunds ledning bedrivit ett framgångsrikt utvecklingsarbete med att etablera en komplett akademisk miljö och utveckla styrkeområden med tydliga samband för att skapa synergier och en god forskarutbildningsmiljö. Maria Nyström har som huvudskribent av ansökan lyckats mycket väl med att beskriva områdets unicitet, utvecklingskraft och potential som gör en examensrätt inom området till en nationell angelägenhet. Ett stort tack till Lotta, Maria och alla medarbetare för ett dedikerat och professionellt arbete som nu belönas med en examensrätt och en komplett akademisk miljö.

Oberoende av hur väntat det positiva beslutet var är beslutet av stor betydelse. Det bekräftar att vi har nationellt ledande forskning inom akut- och prehospital vård med en gemensam kärna i ett existentiellt och lärandeperspektiv på vårdverksamhet. Beslutet innebär att högskolan nu till våra fyra befintliga examensrättigheter kan addera ytterligare en femte. Till rättigheter inom konst, teknik, natur, humaniora och samhällsvetenskap får vi nu en rättighet inom vård och medicin. Vi har inte bara tre kompletta akademiska miljöer vi är också ett komplett lärosäte. Vi är utan tvivel en av landets starkaste högskolor.

Med utgångspunkt från den nya omständighet som rättigheten innebär, tolkningar av de omvärldsförutsättningar som råder för högre utbildning och forskning och vår egen kapacitet och utveckling följer nu strategiska diskussioner i rektors ledningsråd, i styrelsen och i andra fora om nästa steg. Inspirerande diskussioner och viktiga ställningstaganden väntar.