Det är snart dags för semester och några lediga veckor på västkusten. Men dessförinnan drar Almedalsveckan igång. Mitt första besök i Almedalen var 2013 och sedan dess har det blivit ett måste att åka dit. Det är ett enormt utbud av seminarier, föreläsningar, utfrågningar, panelsamtal och debatter. Samtliga har det gemensamt att de handlar om samhälleliga utmaningar, hinder och möjligheter för utveckling av välfärdssamhället. Det är en källa till kunskap, bildning men framför allt – möjlighet att delta i samhällsdebatten. Universitet och högskolor är viktiga samhällsaktörer och som verksam i ett lärosätes ledning är det viktigt för att inte säga nödvändigt att vara på plats.

Högskolan i Borås är i år en aktiv partner på den Västsvenska Arenan. Vi arrangerar fyra egna seminarier. Vi inleder söndagen den tredje juli och diskuterar om profilering av lärosäten och ställer frågan om profilering innebär högre kvalitet och hur den i så fall kan gå till. Vi fortsätter på måndagen med två seminarier. Först om de nya affärsmodeller som växer fram som följd av nödvändigheten att hushålla med resurser och verka för en hållbar utveckling. En samlingsbenämning är Re som i Re-design, Re-use och Re-pair. Ett nytt paradigm för företagande utvecklas. Senare samma dag talar vi om digitalisering. Budskapet är här att digitalisering måste studeras ur ett flervetenskapligt perspektiv för att dess möjligheter och begränsningar ska kunna förklaras. På tisdagen följer det fjärde seminariet som handlar om ledarskap i offentliga organisationer. Seminariet baseras på studier som visar att förutsättningarna för att utöva ett framgångsrikt ledarskap inte alltid finns i hårt ekonomiskt pressade välfärdsorganisationer och utmaningarna för en långsiktigt gynnsam verksamhetsutveckling är stora.

På Västsvenska Arenan genomför vi också i samarbete med Västsvenska handelskammaren och Borås stad ett seminarium kring hur handeln ska rustas för att möta den ökade digitaliseringen. I andra arrangörers regi kommer vi att diskutera bland annat jämställdhet inom akademin, det livslånga lärandet, mätning av forskningskvalitet, populärvetenskapens betydelse för intresset för forskning samt högskolors betydelse för regional utveckling. Utbudet är stor med 3 700 seminarier under veckan, så konkurrensen om åhörarna är tuff. Vi har ett viktigt och intressant program. Kom gärna och lyssna!

Här ser du hela högskolans program i Almedalen 2016:

http://www.hb.se/Om-hogskolan/Aktuellt/Evenemang/Almedalen-2016/