De globala utmaningarna för att skapa en hållbar utveckling och ett rättvist samhälle för alla är gigantiska. Utmaningarna har formulerats och sammanfattats av FN i de i höstas beslutade 17 globala målen. Det är ett viktigt måldokument som ger vägledning i att förstå vilka utmaningarna är, vilka insatser som måste göras och vilka genomgripande förändringar som måste ske. Dokumentet visar också den avgörande betydelse som utbildning och forskning har för att vi ska närma oss och uppnå de formulerade målen. Det handlar om teknikutveckling, om att använda teknikerna rätt och om att förstå vikten av starka demokratiska institutioner för en gynnsam samhällsutveckling. Det behövs ny kunskap för samhällsomvandling, men det behövs också kunskap som stödjer genomförande av förändringar.

Vi har som lärosäte ett mycket viktigt uppdrag i att bekräfta, skapa och sprida kunskap. Uppdraget innefattas också i FN:s mål. Högskolan i Borås mission är att bedriva Vetenskap för profession. Innebörden är att bedriva vetenskaplig verksamhet med en betoning av betydelsen av att föra ut kunskapen och att verka för och bistå i tillämpning. Vi gör det bra vilket bekräftas av hög kvalitet på utbildningarna, bra söktryck, ökade forskningsmedel, goda omdömen på vår samverkan och ett föredömligt hållbarhetsarbete. Vi ska fortsätta så, stärka lärosätet och samtidigt sträva efter att spela en allt viktigare roll i samhällsutvecklingen lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Efter ett intensivt läsår väntar nu sommar och semester. För egen del avslutar jag läsåret i Almedalen som representant för högskolan med medverkan i ett antal seminarier och paneldiskussioner. Det ska bli spännande. Därefter väntar en månads ledighet. Att komma bort ett tag och göra helt andra saker eller kanske inte göra någonting alls, bara att låta dagarna gå, är viktigt. Det tar några dagar att varva ned. Beviset på nytt fokus infinner sig när de tillsynes enkla vardagsbesluten blir komplicerade. Avkopplande semesterdagar handlar om livskvalitet och om långsiktig hållbarhet i medarbetarskap och ledarskap för att relatera till arbetslivet.

Tack alla medarbetare för ett engagerat och framgångsrikt arbete under läsåret, tack alla samarbetspartners för givande möten och fruktbar samverkan och sist men inte minst tack till alla studenter för att ni förgyller vår vardag med engagemang och energi. Ni ska veta att ett campusområde är ingen höjdare när inte ni är här. Så välkomna tillbaka i slutet av augusti.

Till sist vill jag önska er alla en trevlig, avkopplande och berikande sommar.

Björn