Vårt seminarium Profilerade lärosäten = högre kvalitet inledde aktiviteterna på den Västsvenska arenan i Almedalen söndagen den tredje juli. Jag inledde med att ge argument för och emot profilering (mest för). Sedan gick jag över och talade om vad lärosäten bör göra och vad regering och riksdag bör förändra och besluta om för att stödja profilering. Den efterföljande paneldebatten handlade framför allt om frågor som ligger på regeringens bord, nämligen ökade basanslag, ett samlat anslag till utbildning och forskning och en förstärkt departementsdialog.

Det fanns en stor samstämmighet om att departementsdialogen kan utvecklas, fördjupas och handla om lärosätets specifika förutsättningar och möjligheter. Det handlar då inte om statlig styrning utan just om dialog på lärosätenas initiativ. Ökade basanslag ansågs också viktigt, men som en av paneldeltagarna påpekade, måste ett helhetsperspektiv anläggas på frågan och överenskommelser träffas om vad lärosätena finansierar och vad forskningsfinansiärerna stödjer. Frågan om samlat anslag väckte nog mest diskussion. Jag lyckades inte övertyga om betydelsen av att skilja mellan hur resurser fördelas och hur redovisning och uppföljning sker. Men vi fick en bra diskussion kring problem och möjligheter med ett samlat anslag. Jag återkommer i denna fråga.

En mängd kloka saker uttrycktes under seminariet av paneldeltagarna – bland annat att fokus måste vara på hur profilerat högskolelandskapet är. Det handlar inte om det enskilda lärosätet. Någon måste se till helheten. Vidare påpekades att ansvarsfulla profilerade lärosäten knyter utbildning och forskning till varandra. Den profilerade forskningen får inte segla i väg i egna farvatten utan måste berika utbildningen. Ett annat inlägg var också att hur önskvärd en decentraliserad styrning än är så kräver skattebetalarna att vi redovisar hur vi använt de 68 miljarder som på olika sätt tilldelas oss.

Se hela seminariet.