Jag avslutade min Almedalsvecka med tre seminarier. Först om ”Framtidens handel och digitaliseringens betydelse”. Anita Radon från vårt lärosäte och centrumbildningen Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR) gav en presentation av några aktuella forskningsprojekt kring digitala tillämpningar i handeln och pekade på såväl möjligheter som hinder. QR-koder med produktinformation om till exempel hållbarhet betyder inget om inte kunderna använder dem. Enkla överskådliga betalningslösningar över nätet används inte om de inte samtidigt framstår som hundraprocentigt säkra. Det behövs mera forskning som studerar verktygen, bland annat i relation till de förändrade förutsättningar som de kan innebära för personal i detaljhandeln. I det efterföljande panelsamtalet berördes den kommande forskningspropositionen och behovet av specialdestinerade medel till handelsforskning. Jag passade på att informera om den skrivelse som de västsvenska lärosätena skickat till regeringen och där vi önskar ett uppdrag att utreda förutsättningarna att få en etablering av ett Centrum för forskning om digitalisering i Västsverige.

Mitt andra seminarium handlade om tillträde till högre utbildning. Det är en synnerligen omfattande mängd regler som idag styr tillträdet till högre utbildning både vad gäller behörighet och urval. En utredning har tillsatts med Jörgen Tholin som utredare och som ska reda i systemet och redovisa ett enklare förslag. Jörgen var moderator vid seminariet och frågade på ett mycket insiktsfull, klargörande och underhållande sätt en bra panel om uppfattningar i olika frågor som är av avgörande betydelse för systemets konstruktion. Det blev ett mycket givande seminarium där vi i auditoriet fick redovisa uppfattningar i olika frågor med gröna och röda lappar. Jag ser framemot fortsättningen.

I det för min del sista Almedalsseminariet var jag med i panelen. Det behandlade högskolornas regionala betydelse för utbildningsnivå och tillväxt. Det inleddes med redovisning av en effektstudie som Högskolan Väst och Västra Götalandsregionen genomfört och där högskolans betydelse för Fyrbodal studerats. Det avslutades med en paneldiskussion med företrädare för högskolor och näringsliv ledd av Maria Derner. Alla bejakade betydelsen av att studier genomförs av högskolornas betydelse för tillväxt, utveckling och kvalitet inom andra samhällssektorer. Jag delar den uppfattningen, men utgångspunkten ska inte vara att påvisa att den reform som genomfördes med start 1977 ska legitimeras eller ifrågasättas. Omgivningen och villkoren har förändrats i grunden och att ställa högskolornas verksamhet idag mot de motiv som fanns för 40 års sedan är inte meningsfullt. Det innebär alltså inte att lärosätenas betydelse inte ska studeras och noggrant utvärderas till grund för verksamhetsutveckling. Det är viktigt och vi kommer själva efter sommarsemestern ta upp en diskussion med Västra Götalandsregionen om en studie.

Snart sätter jag mig på planet på väg tillbaka till Västsverige och semester. Det har varit en mycket intensiv och berikande vecka i Visby med en mängd intressanta diskussioner och möten. Jag kommer att ta med mig många nya insikter och kunskaper hem. En sammanfattande blogg om Almedalen publiceras i mitten av augusti.

Jag önskar alla en trevlig sommar!