Nu är ni här. Idag började terminen och våra nya programstudenter hälsades i vederbörlig ordning välkomna och introducerades. Alla samlades på innergården på Textile Fashion Center, sedan hölls en traditionsenlig rundvandring på campus med välkomsttal och information på den så kallade arenan. Det är en fröjd när terminen börjar och campus fylls med förväntansfulla studenter och aktiviteter av skilda slag.

Jag vill hälsa alla nya studenter välkomna och tacka för det förtroende som högskolan fått i form av det val av utbildning och lärosäte som ni gjort. Det är ett förtroende som förpliktigar. Vi ska göra allt vad vi kan för att leva upp till höga och berättigade förväntningar. Jag vill också hälsa alla tidigare studenter välkomna som nu är tillbaka för att återuppta studierna efter en, förhoppningsvis, fin och avkopplande ledighet.

Ett mål hägrar för er alla: en examen som skapar förutsättningar för ett spännande och framgångsrikt yrkesliv. Vägen dit är fylld av möjligheter liksom spännande och betydelsefulla händelser. Det är viktigt att fokusera på studierna och lyckas väl med examinationer, men det är också viktigt att ta del aktiviteter som sker runt omkring i form av föreläsningar, seminarier, workshops och möten som arrangeras av bland annat högskolan, studentkåren och Borås stad. Studietiden är ett tillfälle att finna nya vänner och utveckla och etablera nätverk med livslång bärkraft. Ta vara på studietiden – synnerligen intensiva, givande och viktiga år följer.

Lycka till!