Vår kärnverksamhet är utbildning och forskning. Vi ska erbjuda och genomföra utbildning av hög kvalitet. Vi ska bedriva forskning som stödjer utvecklingen av utbildningen och som i sin tur genererar resultat för en gynnsam samhällsutveckling. Vår mest centrala uppgift är att förmedla kunskaper till våra studenter, men vi har även ett ansvar för spridning av resultat och kunskaper till det omgivande samhället. Kompletta akademiska miljöer, vilket är ett uttalat ideal för Högskolan i Borås, innefattar samarbete med organisationer och verksamheter i vår omvärld där vi tar vara på varandras styrkor och kunskaper till gagn ömsesidig verksamhetsutveckling. Flödet av idéer och kunskap som är frukten av ett välutvecklat samarbete är ovärderligt.

Jag skulle vilja påstå, bland annat med stöd av de utvärderingar som Vinnova genomfört, att vi är bra på samarbete. Precis som det ska vara är samarbete en naturlig del av vardagen för många av våra medarbetare. Vi har ett stort antal goda exempel på välutvecklade och framgångsrika projekt och aktiviteter som bygger på samarbete. En stor satsning som vi genomfört är etableringen av Science Park Borås, dels som en organisatorisk enhet, dels som ett paraply för aktiviteter och enheter inom ramen för den innovationsmiljö som finns i regionen. Tillgång till en väl fungerande Science Park är en del av en komplett akademisk miljö

Kompletta akademiska miljöer och samarbete handlar också om samarbete med andra lärosäten. En innebörd av komplett är att samarbete sker på flera olika nivåer och inom flera olika områden. Därigenom utvecklas en kunskap om varandra och ett samarbete som inte är avhängigt enskilda individers engagemang och relationer. Det finns en struktur och mångfald som är befäst. Två samarbetsaktiviteter för Högskolan i Borås idag har vi med Högskolan i Skövde och University of Highlands and Islands (UHI) med huvudcampus i Inverness i Skottland. Kärnan i samverkan med Högskolan i Skövde är ett forskningsstrategiskt samarbete inom fyra utvalda teman. Kärnan i samverkan med UHI är kring utveckling av distanskurser och distanspedagogik. Båda samverkansaktiviteterna är viktiga för oss och har stor potential. Samverkan med Högskolan i Skövde har haft stor betydelse för vår utveckling av forskningen inom vissa prioriterade områden och lagt grunden för fler kommande samarbeten och en möjlig strategisk allians.

Ett tredje lärosäte för en fördjupat samarbete kan vara Högskolan i Östfold. Tidigare i veckan genomfördes ett seminarium tillsammans med ledning, lärare och forskare vid Högskolan i Östfold. Vi presenterade våra lärosäten för varandra och därefter lades fokus på fyra områden, som vi bedömt före seminariet, att möjligheter finns till utvecklad samverkan. Det är då områden som är prioriterade av båda lärosätena och där båda lärosätena är starka. Det blev ett mycket givande seminarium och kontakter av olika slag kommer nu att tas för att närmare bedöma förutsättningarna för samarbete. I april ses vi igen i Halden för ett nytt seminarium. Jag är övertygad om att ett utvecklat samarbete gynnar kvaliteten i vår verksamhet och för oss närmare att bli det tredje universitetet i Västsverige.