Vi har haft besök av Prins Daniels Fellowship. Det är ett projekt som drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och som ska inspirera unga människor till att bli entreprenörer, men också att stödja unga entreprenörer genom mentorskap. Projektets kärna är besök på gymnasieskolor och högskolor där föreläsningar, samtal och workshops genomförs för att belysa vad entreprenörskap är, visa upp goda och inspirerande exempel på entreprenörskap och tillsammans med elever och studenter i gruppdiskussioner samtala om hur idéer kan förverkligas. I panelsamtalen och gruppdiskussionerna medverkar prins Daniel tillsammans med några utvalda inspiratörer, personer som är och har varit framgångsrika i förverkligandet av idéer och projekt och utvecklat och etablerat nya verksamheter och företag.

Vid besöket i Borås, där vår stora hörsal på Textile Fashion Center fylldes av studenter och andra intresserade, var en av dessa inspiratörer Boråssonen Martin Lorentzon. En av grundarna av Spotify. Martin har i hela sitt liv drivits av att förverkliga idéer. Han hatar att förlora, det är viktigare att inte förlora än att vinna, menade han. Han framhöll också att företagsutveckling till tre procent handlar om idéer och till 97 procent om genomförande, där det krävs envishet och tålamod. En annan viktig synpunkt var påpekandet från prins Daniel att entreprenörskap inte behöver vara och sällan är de nya spännande idéerna som bryter ny mark och som utmanar rådande ordning och rådande affärsmodeller, utan helt enkelt att etablera sig i redan befintliga branscher och verksamheter.

Jag hade förmånen att i hörsalen hälsa välkommen till Högskolan i Borås och också kommentera hur vi arbetar med entreprenörskap. Vi är ett lärosäte som drivs av att utveckla verksamheten och flytta fram våra positioner i högskolelandskapet. Min förhoppning är att vikten av verksamhetsutveckling och förändringsbenägenhet präglar våra utbildningar. Jag passade också på att understryka att verksamhetsutveckling måste ses i ljuset av att hantera de stora samhällsutmaningarna. Jag framhöll att vi har ett mycket väl fungerande Drivhus i Borås som på ett professionellt och engagerat sätt stödjer våra studenter att se möjligheter och våga satsa. En tredje viktig sak är den mycket kraftfulla miljö som nu växer fram i hög fart kopplat till etableringen av Science Park Borås. Vi skapar på vårt campus en miljö för innovationer som kommer att vara till stor gagn för företags- och verksamhetsutveckling och för kvaliteten på den utbildning och forskning som bedrivs på högskolan. En science park som kommer att få betydelse i vår strävan efter att erhålla universitetsstatus.