En speciell vecka går mot sitt slut. På tisdagen kom det inte helt oväntade beskedet att Ericsson genomför stora personalneddragningar i Sverige. Boråsfabriken eller ”siten” som var det uttryck som användes mycket flitigt på Ericssons presskonferens, påverkas och kommer sannolikt även om några detaljer inte redovisats, att drabbas hårt. Det är inte uteslutet att hela verksamheten avvecklas och stängs helt. Det är trist att Ericsson successivt uppenbarligen avvecklar sin inhemska produktionsverksamhet. Även om beskedet om neddragning förenades med utfästelser om nyanställning i ett kommande skede av 1000 personer till forsknings- och utvecklingsavdelningar så sprider ansvariga bilden av ett företag som saknar strategier, linjer och utvecklingskraft.

Låt oss hoppas bolaget snabbt kommer tillrätta med sina bekymmer och en offensiv väg kan stakas ut. Jag hoppas också att besked som nu lämnats inte drabbar lika hårt som förväntat och att Borås som tidigare genomlidit stora neddragningar får behålla delar av verksamheten. Hursomhelst behöver saker och ting göras i Boråsregionen för att möta den uppkomna situationen och stödja de drabbade. Vi på högskolan är beredda att göra vad vi kan, vilket kan handla om att tillhandahålla utbildningar och möjligheter till kompetensutveckling, men även att bjuda att medverka i det innovationssystem som finns och utvecklas med Science Park Borås som paraply. En satsning som lanserats är att utveckla och etablera ett nationellt centrum för forskning om digitalisering i Västsverige med fokus på digitaliseringens möjligheter inom olika samhällssektorer.