Regeringen tar över och fattar lokaliseringsbeslut

Så blev det ett beslut, som nog ingen i vår sektor egentligen trodde, men som ändå befarades. Regeringen tar över och ålägger Högskolan i Dalarna att bedriva verksamhet i både Borlänge och Falun. Det ska finnas en fullvärdig miljö för både utbildning och forskning på båda platserna. På högskolan har utretts hur situationen med två campus ska hanteras. Förslaget är avveckling av verksamheten i Borlänge och koncentration till Falun. Utredningen ska diskuteras på ett särskilt sammanträde i Högskolan i Dalarnas styrelse på fredag, men regeringen förekommer genom att idag på regeringssammanträdet fatta beslut om förändrat regleringsbrev för högskolan.

Det är av många skäl olyckligt att regeringen tar över styrelsens roll. Högskolan i Dalarna måste själva få avgöra sin lokalisering och besluta om hur tilldelade medel bäst och mest effektivt används för att åstadkomma hög kvalitet i utbildning och forskning. Med det beslut som förväntas fattas under dagen undanröjs den möjligheten och konsekvenserna av detta är problematiska. Frågan är vilket särskilt ansvar som regeringen fortsättningsvis kommer att ha för verksamheten på Högskolan i Dalarna. En annan fråga är om fler beslut förbereds inom regeringskansliet med direkta konsekvenser för enskilda lärosäten.

Universitet och högskolor behöver för att utveckla verksamheten och tillsammans skapa ett effektivt högskolelandskap en ökad självständighet. Styrelserna måste ha rådighet över mål och strategier. Regeringen behöver fullfölja sina ambitioner med en mer tillitsbaserad styrning. För att utveckla verksamheten behöver vi fler fria utbildningsplatser, ökade resurser så att vi kan tillhandahålla fristående kurser och verka för ett livslångt lärande. Vi behöver ökade basanslag till vår forskning, vilket glädjande nog tillförs från och med 2018. Till detta krävs en resursfördelningsmodell med ett samlat anslag som innebär att lärosätena fullt ut kan formulera och genomföra strategier för högsta kvalitet i utbildning och forskning. Dagens föreslagna beslut stödjer inte den utvecklingslinje som måste främjas. Ingreppet i ett enskilt lärosätes angelägenheter är synnerligen bekymmersamt. Beslutet bör inte fattas.

3 kommentarer

 1. ”Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen.” står det. Likaså står det att högskolorna är statliga myndigheter under regeringen. Således har högskolorna i uppgift att verkställa regeringens beslut och inte att kritisera det. Vill privatpersonen Björn kritisera regeringen så varsågod men jag tycker inte att det ser bra ut att göra det på myndighetens webbplats.

 2. Ann-Christin Andreasson

  14 oktober, 2016 at 14:47

  Hej!
  Här kommer ett svar på din kommentar från Björn Brorström:

  ”Som myndighetschef anser jag att det är viktigt att uttrycka min uppfattning i en principiellt viktig fråga. Regeringen äger frågan och vi anpassar oss till de förutsättningar som ges, men vi måste tillåta oss att utrycka åsikter.”

  /Annie Andréasson, kommunikationschef Högskolan i Borås

  • Tack för svar, Annie. Så om rektor beordrar en medarbetare på högskolan att göra något är det alltså helt okej att den anställde använder sin arbetstid till att informera på myndighetens webbplats varför rektor har fel?
   Om inte, varför är det skillnad på rektor och ”vanlig tjänsteman”?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *