I veckan startade vårt jubileumsår med den första föreläsningen i en serie som kommer att ges under våren. Här kommer våra prioriterade utbildnings- och forskningsområden beskrivas. Föreläsningsserien ”Forskning som förändrar samhället” ger en samlad bild av vår forskningsverksamhet. Den är också ett tillfälle för oss, som jobbar på högskolan, att få ökade kunskaper om varandra och kan skapa nya spännande samarbeten. Vi har idag en bred forskningsverksamhet som spänner över alla vetenskapsområden. Samtidigt är vi profilerade inom de olika områdena, vilket är nödvändigt för ett medelstort lärosäte.

Vi kan konstatera att en framgångsrik forskningsverksamhet successivt har vuxit fram. Det ger oss förutsättningar att forskningsanknyta utbildningen och bidra med viktiga forskningsresultat för en gynnsam samhällsutveckling. Vi har numer kompletta akademiska miljöer upp till avancerad nivå inom samtliga våra sex prioriterade områden. Vi har examensrättigheter på forskarnivå inom fyra av dessa områden. Jag tror ingen kunde förutse en sådan utveckling för 40 år sedan när verksamheten bestod av några få utbildningsprogram och en uppsättning fristående kurser. Å andra sidan är den utveckling som varit helt naturlig. Utbildning och forskning hänger samman, berikar varandra eller kanske till och med förutsätter varandra. Vi behöver egen forskning och egna examensrättigheter på forskarnivå för att över tid utveckla utbildningen och ge våra studenter den bästa tänkbara utbildningen. Forskningen gagnas av studenternas delaktighet och möjligheten för lärare att kontinuerligt pröva och redovisa resultat från pågående och avslutad forskning. Universitets och högskolors unika uppdrag är att på vetenskaplig grund förmedla kunskaper och skapa gynnsamma förutsättningar för ett gott och inspirerande yrkesliv för våra studenter och det stöds av en god balans mellan utbildning och forskning.

Starten på jubileumsåret innefattade också tårtkalas i vårt vardagsrum och ett tillfälle för mig att tacka tidigare och nuvarande medarbetare för alla goda insatser som tagit högskolan där vi är idag. Vi har flyttat fram våra positioner. Högskolan i Borås omnämns alltid med stor respekt för hög kvalitet i utbildning, forskning och administration. Det är en förmån att få vara med och bidra till en fortsatt gynnsam och intressant utveckling för högskolan.

Titta gärna in på vår jubileumswebb som nu står klar.