Jag vill här i min blogg dela med mig av mitt tacktal till Roland Andersson den 20 april 2017, då han avgick som styrelseordförande vid Högskolan i Borås.

Hjärtligt tack Roland, för ditt stora engagemang för högskolan, dina viktiga insatser av skilda slag under många år och ditt fina ordförandeskap under de senaste två perioderna och sju åren. Du är och har varit mycket betydelsefull för högskolan. Både för ledningen och för mig personligen har du varit ett gott stöd i din roll som ledamot och ordförande i vår styrelse.

Det finns många viktiga insatser som är värda att nämna. Före min tid vid högskolan handlade det om utökade utbildningsplatser kopplat till nedläggningen av regementet i staden, där du gjorde stora insatser. I utvecklingen och etableringen av Simonsland  och Textile Fashion Center gjöt du handfast olja på vågorna i förhandlingar med stad och fastighetsägare. Du har uppmuntrat och bidragit till högskolans strävan att söka sig uppåt i systemet och etablera kompletta akademiska miljöer. Din regionala och lokala förankring har betytt mycket för högskolans legitimitet.

För mig personligen har du varit ett mycket gott stöd under mina år som prorektor och framförallt naturligtvis under åren som rektor. Klokskap och rättframhet är och har varit viktiga egenskaper. Du har lärt mig vikten av fokus för att komma till beslut och handling. Du har även lärt mig att frågor måste avslutas och beslut fattas för att komma vidare.

Det här är också ett tillfälle att påminnas om mitt första möte med Roland. Det mötet, för 30 år sedan, illustrerar just klokskap och rättframhet. Jag föreläste på en konferens arrangerad av Borås Stad för ledande politiker och chefer om finansiell bedömning och ekonomistyrning. Mitt budskap var betydelsen av att redovisa positiva resultat och upprätthålla graden av självfinansiering av tillgångarna. Måttet som beskriver detta är soliditet och jag upprepade begreppet soliditet och vikten av att ha kontroll på soliditetsutvecklingen ett antal gånger. Jag blev till sist bryskt avbruten av en av deltagarna som framförde att ”offentlig verksamhet handlar inte om soliditet utan om solidaritet”. Det var du, Roland, som tröttnat och tog till orda. Det var så vår vänskap inleddes.

Jag hoppas på ett fortsatt gott samarbete i olika typer av projekt och sammanhang där regionen, staden och högskolan gör gemensam sak. Vi har stora saker framför oss med fler universitetskvaliteter och sedan några veckor tillbaka också, frågan om polisutbildning. Du har varit en framgångsrik ambassadör för högskolan under dina år i vår styrelse och det kommer du vara fortsättningsvis också.

Än en gång stort tack för ovärderliga insatser.