Det har varit ett omtumlande år utifrån ett omvärldsperspektiv. Vi har under det gångna läsåret fått uppleva ofattbara illdåd runt om i världen och vi ha,r på nära håll, i vår egen huvudstad blivit utsatta för det meningslösa våldet. Ett antal politiska val har hållits med oväntade utgångar. En instabilitet råder i världen. Britter vill inte längre vara med i det europeiska samarbetet och USA vill riva upp Paris-avtalet. Gör Amerika stort igen ersätter att bidra till klimatförbättringar som gör världen stor igen, som den nyvalde franske presidenten formulerade det. Vi kan konstatera att hållbar utveckling och genomförandet av FN:s 17 globala mål är en gigantisk utmaning.

Vi har också fått nya betraktelsesätt på vad fakta är. Det finns, har vi fått veta, alternativa fakta om uppenbara redovisningar av utveckling inte passar ett uttalat ändamål. Synen på fakta har också innefattat ett ifrågasättande av vetenskapens betydelse och relevans. Till detta ska också läggas direkta åtgärder i flera länder mot universitet och högskolor för att tysta lärare och forskare och hålla tillbaka kunskapsutveckling och kunskapsspridning. Betydelsen av högre utbildning och forskning för att på vetenskaplig grund beskriva, förklara och förmedla förståelse för tekniska och samhälleliga utmaningar har kanske aldrig varit större. Betydelsen av de nätverk över nationella gränser som är ett adelsmärke för akademin är också större än någonsin. Vi behövs!

När jag höll mitt sommartal 2016 hade vi ännu inte fått besked om examensrättigheten inom området människan i vården, som ni vet fick vi rättigheter och vi går nu vidare med att arbeta för att erhålla rättigheter inom våra två kvarvarande områden: handel och IT liksom pedagogiskt arbete. Det finns en stark prioritering från regeringens sida för utbyggnad av lärarutbildning, vårdutbildning och samhällsbyggnadsutbildning. Det är viktigt för vår del att kunna öka omfattningen, dels att kunna öka forskningsanknytningen av utbildningarna. Allt för att ge våra studenter högsta möjliga kvalitet, men det fordrar ökade resurser och statsanslag. Budgetpropositionen 2018 kommer att bli en mycket intressant läsning för oss.

Under läsåret har vi fortsatt att arbeta med hållbar utveckling med gott resultat, jämställdhetsintegrering, insatser för nyanlända, initierat projekt för validering av reell kompetens och genomfört den gemensamma aktiviteten 892 dagar senare. Vi har också genomfört en arbetsmiljöundersökning som nu ligger till grund för gemensamma diskussioner och därefter åtgärder för att vi ska bli en ännu bättre högskola

En ny utmaning och möjlighet för oss är polisutbildning. Den socialdemokratiska kongressen vill se 10 000 fler polisanställda, därav följer att polisutbildningen måste öka i omfattning. Två nya orter ska ges i uppdrag att genomföra polisutbildning. En i Skåne och en i Västsverige. Vår intention är att bli det lärosäte i Västsverige som får genomföra polisutbildning.

Vi fyller 40 år i år som bekant och har genomfört en serie GEM om våra forskningsområden, mycket bra seminarier – men fler borde varit där. Vi har tagit fram en utställning som visar vad som hänt sedan etableringen 1977 och som nu finns uppställd i foajén vid receptionen. Den stora jubileumsdagen blir den sjunde september, då vi bland annat firar med en konsert på innergården på Textile Fashion Center.

Det har varit ett bra år för högskolan, men utmaningarna är många i det fortsatta arbetet. En välbehövlig ledighet väntar innan vi tillsammans arbetar vidare med att stärka lärosätet med det yttersta syftet att förmedla utbildning av hög kvalitet till våra studenter. Stort tack för fina insatser och engagemang under det gångna året. Jag och önskar er alla en avkopplande och inspirerande sommar.

Jag passar också på, eftersom den här bloggen publiceras öppet att önska alla våra studenter och samverkanspartners en fin sommar och tack för gott samarbete och visat förtroende under det gångna året.