Hemma efter bra och mycket givande dagar i Visby och Almedalen. Almedalsveckan är helt enkelt ett utmärkt tillfälle och sammanhang för erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och för att driva angelägna frågor för en ännu bättre högre utbildning och forskning. Det är också ett tillfälle att profilera högskolans verksamhet, utveckla och etablera kontakter och förstärka eller lägga grunden för pågående och kommande satsningar. Almedalen är också platsen för möten med gamla och nya vänner och kollegor. Vi är också flera som har varit med från vårt eget lärosäte – samtal, avstämningar och diskussioner före och efter dagens alla seminarier och möten är också viktiga kvaliteter under Almedalsdagarna.

För min del blev det i år åtta aktiviteter där jag medverkade på olika sätt på scenen. Jag deltog därutöver som åhörare på sex seminarier och jag lyssnade på tre kvällstal i Almedalsparken. Antal steg från måndag kväll till torsdag lunch blev cirka 60 000. Intrycken är många och nya erfarenheter och kunskaper har adderats. För att nämna några saker som jag tar med mig till sommarledigheten, och fortsatt arbete därefter, är den optimistiska synen på genomförandet av målen i Agenda 2030 som redovisades på vårt seminarium ”Agenda 2030 – genomförbart eller en utopi?”. Här hävdades bestämt att implementering pågår för fullt. Arbetet med reformering av modellen för styrning och resurstilldelning har fått en god start. Många viktiga synpunkter redovisades på seminarierna och det finns en god samsyn om viktiga utgångspunkter. Det är också positivt att SUHF:s lilla hallonröda ”Tillitsbaserad styrning och reformerad resurstilldelning”, som jag varit med och författat, tillmäts betydelse i sammanhanget. En ytterligare viktig utvecklingsfråga är hur vi arbetar med breddad rekrytering, validering av reell kompetens och utvecklar vår verksamhet så att vi ännu bättre stödjer det livslånga lärandet.

Trevlig sommar!