Häftigt och härligt! Det är fullt ös på campus. Idag har jag hälsat närmare 2 000 nya studenter välkomna till Borås och Högskolan i Borås. Det är samma fina känsla varje år när de nya studenterna anländer. Alla förväntansfulla i kombination med en osäkerhet om vad som nu ska hända och vad högre utbildning innebär. Ett av högskolans kärnvärden är välkomnande. Vår studentkår och alla faddrar gör fantastiska insatser under introduktionsveckorna för att alla ska känna sig välkomna. Repvandringarna runt campus för en första presentation av verksamheten och lokaliteterna är en av många viktiga aktiviteter.

I min välkomsthälsning (det blir fem stycken sådana under introduktionsdagen) framhåller jag studenternas höga och berättigade förväntningar på sin utbildning. Vi är valda i konkurrens med många andra utbildningsalternativ och vägval i livet. Det förpliktigar. Jag framhåller betydelsen av att fokusera på studierna redan från första dagen. Samtidigt får man inte missa det fantastiska utbud av aktiviteter som olika aktörer, såsom Studentkåren, högskolan och staden erbjuder. Utbildningen vid högskolan bör förenas med en bildningsresa med möjlighet till intressanta nätverk i takt med att den fortsatta yrkesutvecklingen byggs upp.

Ett annat viktigt påpekande är att redan från start tänka på hållbarhet i en vid bemärkelse oavsett vilken utbildningar och kurs man går. Universitet och högskolor har i uppdrag att främja en hållbar utveckling. Vi har ett stort ansvar att beskriva, förklara och skapa förståelse för de utmaningar som målen i Agenda 2030 innebär. Tillsammans med våra studenter har vi ansvar för att målen kan implementeras, vilket stöds av en kontinuerligt pågående diskussion kring hur dessa mål kan förverkligas. Utmaningen är gigantisk.

Till sist vill jag till vår studentkår rikta ett stort tack för ett engagerat, varmt och professionellt mottagande av våra nya studenter. Liksom, än en gång hälsa dig som ny student välkommen till läsåret 2017/2018 och lycka till. Hoppas du får ett riktigt bra år hos oss.