Firandet av högskolan 40 år fortsätter. I morgon kväll genomförs en konsert på campus som riktar sig till studenter, medarbetare och alla boråsare som vill ta del av god musik och underhållning. Konserten föregås av visningar av campus och invigning av en utställning om den Tekniska Väfskolan som etablerades i Borås 1866. De textila utbildningarna fyller således 151 år i år. Vi passar på att uppmärksamma detta, även om vi egentligen skulle gjort det ordentligt förra året. På förmiddagen genomförs i Sparbankssalen panelsamtal med återblickar på vad som varit och framtidsvisioner mot vad som komma skall. Jag hoppas att många deltar i de olika aktiviteterna.

Det är viktigt att uppmärksamma födelsedagar och jubileum. Det är ett tillfälle att beskriva vad som varit och förhålla sig till utveckling och förändring. Idag är Högskolan i Borås något helt annorlunda än vad den var 1977 och vad den förväntades att bli. Det tar tid att bygga starka institutionella arrangemang, robusta formella regelverk i kombination med starka interna och externa informella relationer som reducerar osäkerhet och som stödjer kvalitet och effektivitet. Högskolan i Borås är idag en etablerad aktör som har kommit för att stanna. Den historiska utvecklingen illustrerar hur utmaningar har hanterats och hur lärosätet successivt stärkts.

En målbild för Högskolan i Borås är och har varit att erhålla universitetsstatus. Vi äger inte frågan utan det är för närvarande helt en fråga om politisk bedömning och politiska ställningstaganden. Det vi kan göra är att successivt, i enlighet med våra strategier, tillföra universitetskvaliteter och stärka utbildning och forskning. Universitetskvaliteter handlar om bättre balans mellan utbildning och forskning, examensrättigheter på avancerad nivå och forskarnivå och utvecklad samverkan nationellt och internationellt med andra lärosäten, men också utvecklad samverkan med näringsliv och förvaltning. Det är rätt strategi för att systematiskt höja kvaliteten och kunna ge våra studenter en allt bättre utbildning och svara mot de höga förväntningar som finns på oss som samhällsaktör.

Vad kan vi förvänta oss under de kommande 40 åren och vad gäller år 2057? Två saker är säkra; universitet kommer fortfarande att vara viktiga samhällsaktörer för en gynnsam och hållbar global utveckling. Tudelningen mellan å ena sidan universitet och å andra sidan högskolor kommer för länge sedan vara borta och diskussionen om vem som får kalla sig vad i början av seklet svår att förstå.