Denna blogg är också mitt förord till rapport 40 i serien ”Vetenskap för profession”. Rapporten är ett idéhistoriskt porträtt av Birger Forell. Författare är Johan Sundeen som presenterade skriften vid en föreläsning i anslutning historiedagarna i Borås förra veckan.

När jag för drygt tio års sedan som nyutnämnd prorektor vid Högskolan i Borås för första gången träffade och lärde känna Johan Sundeen talade han ofta med inlevelse om, en för mig då okänd person, som borde uppmärksammas både av högskolan och i forskningen. Personen var Birger Forell (1893-1958). En kyrkoherde i Caroli församling i Borås under och mellan sina internationella åtaganden och uppdrag i ett av krigen hårt drabbat Europa. Kopplingen till Borås innebar, enligt Johan, ett särskilt ansvar för högskolan.

Parallellt med andra idéhistoriska forskningsprojekt och sitt arbete som lärare och informationsstrateg på högskolan har Johan med kraft och energi talat sig varm om Birger Forell och hans liv och gärningar. Johans ambition är att sammanställa ett komplett vetenskapligt idéhistoriskt verk om Birger Forell. Han är på god väg. I denna rapport ”Att tjäna är människans storhet”, publiceras fem essäer om Birger Forells liv. Johan tecknar ett idéhistoriskt porträtt av en person med ett stort engagemang för rättvisa och mänskliga rättigheter, en förmåga att argumentera för sin sak som kombineras med kraft att åstadkomma förändring. De fem essäerna spänner från Birger Forells orädda engagemang för att visa nationalsocialismens rätta ansikte och därigenom hindra framväxten i 1930-talets Tyskland. Titeln på essän är ”Om detta må jag berätta”, till hans arbete under slutet av 1940-talet med tillkomsten och etableringen av flykting staden Espelkamp. En stad som gav sysselsättning och hopp för många av andra världskrigets flyktingar. De fem essäerna ger en god bild av vem Birger Forell var. Det är lätt att instämma i författarens uppfattning att hans gärningar behöver skildras ingående och då även i hemlandet.

Syftet med rapportserien ”Vetenskap för profession” är att förmedla resultat från pågående och avslutad forskning vid Högskolan i Borås. Serien är också ett forum för en pågående diskussion kring förhållningssätt till och tillämpade metoder för forskning. Johan lämnar i denna rapport ett intressant idéhistoriskt bidrag. Han skildrar händelser och egenskaper hos den porträtterade huvudpersonen på ett intresseväckande sätt. En styrka i rapporten är att personer och händelser är elegant placerade i sitt historiska sammanhang. Jag rekommenderar varmt läsning av rapporten och ser framemot ytterligare belysningar av Birger Forell som person och hans stora humanitära insatser.

Läs mer om Birger Forell här:
Okänd Boråsbo räddade judar under andra världskriget
Skriver biografi över anti-nazistisk Tysklandsvän
Forskar om okänd entreprenör i barmhärtighetsbranschen