Högskolan i Borås är Sparbanksstiftelsen Sjuhärads enskilt största mottagare av medel. Sedan 1998 har vi tagit emot anslag och stipendier till utbildning och forskning. Det handlar om betydelsefulla insatser i uppbyggnaden av högskolans verksamhet exempelvis i form av finansiering av professorer, doktorander och forskningsprojekt.

Sedan några år tillbaka uppmärksammas stiftelsens bidrag till högskolans forskningsverksamhet genom Days of Knowledge. Under högtidliga former delas forskningsbidragen ut i samband med en middag i Stadshuset. Projekten presenteras under kvällen av företrädare för stiftelsen och av forskarna själva. Days of Knowledge är, för högskolan, en mycket positiv aktivitet där vår verksamhet visas upp med fokus på ett antal viktiga forskningsprojekt. 2017 får sex forskningsprojekt från Högskolan i Borås dela på 2 170 905 kronor.

Under den här veckans Days of Knowledge genomförs också aktiviteter här på högskolan som utgår från hållbar utveckling och implementering av målen i Agenda 2030. Seminariet Hållbar region har i år rubriken ”Regional företagsutveckling och tillväxt i ljuset av Agenda 2030” och belyser spänningsfältet mellan tillväxt och hållbar utveckling. På tisdag arrangeras Days of Entrepreneurship av Drivhuset och dagen vänder sig till studerande inom YH-utbildningar och vid Högskolan i Borås. Även denna aktivitet präglas av ett hållbarhetsperspektiv och i anslutning till arrangemanget kommer de bästa studentuppsatserna inom hållbar utveckling att premieras med stipendier från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Days of Knowledge är viktigt och har kommit för att stanna.