I måndags fattade Styrgruppen för polisutbildning i Borås beslut om att anmäla intresse till regeringen att vid Högskolan i Borås bedriva polisutbildning. Brevet som undertecknades av Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande i Borås, och mig innefattade en hemställan om snabb etablering av polisutbildning i Västra Götaland. Beslutet och skrivelsen innebär att vi nu mycket tydligt till regeringen deklarerat vårt intresse av att bedriva polisutbildning och att vi har möjlighet att göra detta redan från och med hösten 2018. Det senare förutsätter besked om uppdraget tämligen snart efter årsskiftet.

Vi är övertygade om att vi kommer att erbjuda en högkvalitativ polisutbildning och en väl fungerande infrastruktur. Det finns en mängd fördelar med Borås som etableringsort såsom starka kopplingar till befintlig verksamhet inom framförallt vårdvetenskap och informatik, samarbete med ämnen inom samhällsvetenskap och juridik vid Göteborgs universitet, etablerat kliniskt träningscentrum, samlat campus och möjligheter till expansion av lokalytor inom nuvarande campus. Vi har också en rad intressanta och ändamålsenliga alternativ för de specialarrangemang som krävs i form av till exempel skjutbana och träningsbana för bilkörning. En viktig aspekt i sammanhanget är att etablering av en polisutbildning i Borås innebär en god regional spridning av polisutbildningar över landet och etablering av en utbildning i ett område med ett stort underlag för rekrytering av blivande polisstudenter.

Vi arbetar nu med att utarbeta en ansökan, vilket innebär att vi beskriver vår utbildning i enlighet med en instruktion och mall från Polismyndigheten. Vi kommer att ansöka, eller som det står i instruktionen ”Intresseanmälan att genomföra polisprogrammet”, redan nu. Anmälan ska vara Polismyndigheten tillhanda senast den 14 november. Det innebär ett intensivt arbete under de kommande veckorna. Men det är viktigt att säga att vi arbetat med frågan ända sedan början av april då meddelandet i samband med den socialdemokratiska kongressen kom från regeringsföreträdare som sa att de vill se en ökning av antalet polisanställda med 10 000 till år 2024, och att två nya polisutbildningar bör etableras, en i väst och en i syd. Vi har, även om förutsättningar och tidpunkten för en ansökan varit oklara, arbetat på ett grundligt och systematiskt sätt med att förbereda en anmälan. Nu vet vi vad som gäller och vi kommer att lämna in en anmälan som beskriver en polisutbildning av hög kvalitet.

För aktuell information om polisutbildningen i Borås se här.