Denna gråmulna dag inleddes i Göteborg och möte med Lars Niklasson, rektor på Högskolan i Skövde. Vi träffades för att stämma av de olika samverkansaktiviteter som planeras och som bedrivs mellan våra lärosäten. Mest aktuellt för närvarande är vår start av lärarutbildning i Skövde och som vi gör i samråd med dem. Vi talade också om vårt forskningsstrategiska samarbete och hur det kan vidareutvecklas.

Därefter gick vi tillsammans till rektorsmöte på koncernledningskontoret på Västra Götalandsregionen där vi behandlade den utredning som nu tillsätts om utveckling och etablering av ett nationellt centrum för forskning om samhällets digitalisering. Utredningen ska visa vilka olika intressenters behov av vetenskapligt belagd kunskap om digitalisering och hur ett nationellt centrum kan tillgodose dessa behov. Åtta lärosäten och Västra Götalandsregionen samarbetar i frågan och finansierar utredningen. På mötet informerades om aktuella frågor inom Västra Götalandsregionen. Vi talade om utmaningar och verksamhetsutveckling inom vård och kommande satsningar inom regional utveckling.

Jag fick sedan snabbt lämna rektorsmötet för att ta mig till Borås och lunchmöte med miljöministern Karolina Skog. Värd för ministerns besök i Borås var Västra Götalandsregionen. Syftet med mötet var att informera ministern om det arbete som görs inom regionen och högskolan inom området textil och mode. Vi förbereder just nu en stor nationell satsning på hållbar textil och mode. Vi inom Textilhögskolan och vår Science Park är beredda att ta ansvar för utveckling och etablering av en plattform för forskning om och utveckling av en hållbar textil- och modeindustri.

Efter mötet med miljöministern återvände jag till Göteborg för ett möte på länsresidenset. Landshövdingen bjuder fyra gånger om året in chefer i staten inom regionen för att behandla aktuella frågor. Denna gång var huvudpunkten den pågående utredningen om statlig samordning på regional nivå. Mötena på residenset är också ett tillfälle att informera varandra om viktiga frågor inom våra respektive organisationer. En speciell omständighet denna gång var att Eva Wiberg, ny rektor vid Göteborgs universitet, och jag passade på att inför våra kollegor underteckna ett samarbetsavtal kring polisutbildning förlagd till Borås och Högskolan i Borås. Med stöd av och tillsammans med Göteborgs universitet kommer vi att kunna genomföra ett polisprogram av hög kvalitet.

Efter mötet på residenset och undertecknande av avtal följde ett pressmöte om polisutbildningen. Kvällen ägnades sedan åt att titta på handboll där Sävehof slarvade bort en given seger, men de lyckades ändå rädda en poäng på slutet.