Kvalitetsmässan genomförs i Göteborg 14-16 november med ett stort antal föreläsningar och seminarier om samhällsutveckling, samhällsutmaningar och kvalitet i offentlig verksamhet. Det är 14:e gången som mässan genomförs och den har blivit en viktig institution för kunskapsutveckling. Här möts beslutsfattare och aktörer från olika samhällsorganisationer för att diskutera samhällsutveckling och för att sprida kunskaper om erfarenheter av modeller och metoder för kvalitets- och verksamhetsutveckling. En särskild aktivitet på mässområdet i år är en studio där journalisten Lennart Persson gör intervjuer kring olika teman. Ett av dessa under öppningsdagen var: Kvalitet och kvalitetssystem i högre utbildning.

Jag medverkade i studiosamtalet tillsamman med Mats Granér, analyschef Västra Götalandsregionen, Jenny Johannisson, vicerektor Högskolan i Borås, och Mette Sandoff, vicerektor Göteborgs universitet. Samtalen rörde sig över ett brett fält. Alltifrån vilket uppdrag universitet och högskolor har via huruvida arbetsmarknadens behov eller studentens val ska vara grunden för rekrytering till hur vi mäter och säkrar kvalitet i vår verksamhet. Vi talade också om polisutbildning och Högskolan i Borås intresseanmälan att i samarbete med bland annat Göteborgs universitet genomföra polisprogrammet. Jag fick möjlighet att redovisa vår nästa satsning som är att få ansvaret för utvecklingen av en plattform för forskning och innovation för en hållbar textil- och modebransch. Miljödepartementet kommer under våren att fatta beslut om var och vem som ska erhålla uppdraget.

Det är viktigt att den högre utbildningen diskuteras på en mässa om kvalitet i offentlig finansierad verksamhet. Vi har ett mycket viktigt uppdrag med en omsättning på 70 miljarder. Vår verksamhet behöver exponeras och debatteras. Vi behöver i större utsträckning än idag visa hur bra vi är och föra fram våra argument i ett bredare sammanhang för fler aktörer än de som är verksamma inom vår sektor. Denna gång blev det ett studiosamtal, visserligen inför en mindre publik men det var gott så.

Kvalitetsmässan är ett imponerande evenemang. Mässan som arrangeras vartannat år är idag jämte Almedalen den givna mötesplatsen för aktörer inom framförallt offentlig sektor.