I direktiven till utredningen ”Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten” anges att styrningen ska stödja profilering, men samtidigt underlätta samarbeten mellan lärosäten. Det är betydelsefullt att samarbete uppmuntras och att det skapas incitament mellan lärosäten för detta. Hur det kan göras behöver utredas, men mest naturligt är sannolikt att strategiska samarbeten som driver kvalitet och effektivitet är en del av den fyraåriga överenskommelse som lärosätena ska göra med regeringen. En sådan ordning föreslås ju av utredningen i den promemoria som nyligen publicerades. Det är också viktigt att utredningen definierar formella hinder för samverkan och lägger förslag som undanröjer dessa.

För Högskolan i Borås gäller att vi kommit långt i vår profilering. Vi har definierat sex utbildnings- och forskningsområden, varav fyra idag är kompletta akademiska miljöer. De områden där vi ännu inte är kompletta är: Pedagogiskt arbete och Handel och IT. Här saknar vi tillstånd att examinera på forskarnivå. Ett bra medel för utveckling av dessa, men även för att stärka befintliga är just samverkan. Just nu fördjupar vi i Borås samarbetet exempelvis med lärarutbildning i Skövde i samråd med Högskolan i Skövde, en forskarskola i digital handel i samarbete med Jönköping University och med Göteborgs universitet genom att ta fram program för polisutbildning. I alla tre fallen handlar det om ömsesidig nytta, vilket är en förutsättning för långsiktighet. Samarbetena är strategiska och samtidigt konkreta.

Utifrån övertygelsen om vikten av samarbete kommer vi under den närmaste månaden att genomföra tre möten för att fördjupa dem ytterligare. Vi kommer att träffa Chalmers med fokus på samarbete kring materialutveckling och infrastruktur för materialforskning. Vi träffar Göteborgs universitet för att bland annat diskutera polisutbildning och lärarutbildning och vi träffar Jönköpings University för att resonera om vår gemensamma forskarskola och vad vi skulle kunna göra mer tillsammans. Jag ser fram emot dessa möten och är övertygad om att de kommer att visa sig ha betydelse för kvalitet på utbildning och forskning.