IF Elfsborg är en av landets mest framgångsrika fotbollsföreningar genom tiderna och den dominerande elitföreningen i Borås. Elfsborg har vunnit allsvenskt guld sex gånger, senast 2012, och placerar sig på femte plats i den allsvenska maratontabellen. För många boråsare och Sjuhäradsbor betyder Elfsborg och fotbollen mycket. I relation till antalet invånare har föreningen goda publiksiffror även när laget inte toppar tabellen. Målsättningen för Elfsborg är att vara i topp och att ta nya guld, men konkurrensen hårdnar för varje år inte minst från resursstarka och välorganiserade storstadsklubbar.

Sedan några år tillbaka möts företrädare för Elfsborg, Högskolan i Borås och vår studentkår regelbundet för att informera varandra om verksamheterna och diskutera samarbetsmöjligheter till gagn för alla parter och för Boråsregionen. En del i samarbetet är ett erbjudande till våra studenter att se fotboll live till ett rabatterat pris. En annan del kan vara att högskolan informerar om möjligheter till studier kopplat till att vara elitidrottare. Det handlar då ytterst om kompetensutveckling under tiden som spelare. En satsning på en yrkeskarriär när tiden som proffs är över.

Elfsborg är idag mycket mer än elitfotboll. Just den delen stod i fokus vid vårt möte tidigare i veckan. Elfsborg bedriver sedan ett antal år tillbaka verksamheten ”Vi tillsammans”. Det handlar om aktiviteter där föreningen jobbar med samhällsfrågor och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Idén utgår från det starka varumärke som Elfsborg utgör för att arbeta för mångfald, integration, sysselsättning och ökad fysisk aktivitet. Man genomför en rad olika insatser som exempelvis träningsläger och matcher för barn, stödjer ungdomar som är på väg att hamna fel i livet för att få dem på rätt väg igen och ordnar sysselsättning för människor som står utanför arbetsmarknaden. Genom ”Vi tillsammans” ges fler möjlighet att spela fotboll, se på fotboll och delta i ett positivt socialt sammanhang. Kärnvärden för ”Vi tillsammans” är attityd, ansvar och respekt.

”Vi tillsammans” är ett intressant projekt att studera och få veta mer om. Hur uppfattas föreningens engagemang av olika intressenter? Hur bidrar ”Vi tillsammans” till en gynnsam samhällsutveckling? Vilket ansvar har en ideell förening för välfärden och vilka är öppningarna och gränserna för en ideell förenings engagemang i samhällsutvecklingen? En studie av ”Vi tillsammans” skulle kunna ge Elfsborg ett bra underlag för den fortsatta utvecklingen, vägval och prioriteringar och skulle också vara ett bidrag från högskolan i det viktiga samarbetet. För Högskolan i Borås och den hållbara högskolan passar en sådan studie väl in som ett delprojekt i pågående arbeten och studier kring organisering av välfärden, stadsutveckling och inkludering i skola och samhälle.