Regeringen satsar – plattform för hållbart mode och hållbara textilier i Borås

Högskolan i Borås har fått regeringens uppdrag att etablera en nationell plattform för samverkan mellan aktörer som arbetar med att utveckla en hållbar textil- och modeindustri. Det är en mycket angelägen satsning som regeringen gör. Den syftar till att stödja omställning av textil- och modeindustrin och införa cirkulära affärsmodeller till gagn för miljöförbättringar och skydd av människors hälsa. Regeringens satsning är 40 miljoner kronor under perioden 2018-2022.

Det är mycket glädjande att högskolan tilldelats uppdraget. Vid högskolan finns en etablerad miljö för utbildning, forskning och utveckling inom området textil och mode. Ett antal projekt bedrivs med fokus på hållbarhet inom designprocessen, i utveckling av nya material och konstruktion av affärsmodeller som bygger cirkularitet. Högskolan har också ett välutvecklat samarbete med andra aktörer inom området textil och mode. Det finns, vilket också framhålls i underlaget, många aktörer i regionen som är drivande i utvecklingen av ett miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Det finns en regional plattform och uppdraget är utveckla denna till en nationell plattform med internationella utblickar. Plattformen ska bidra till att göra Sverige till ett föregångsland inom området textil och mode vad gäller utveckling av cirkulära flöden och tillämpning av cirkulära affärsmodeller.

Det är således ett stort och mycket viktigt uppdrag som tilldelats högskolan. Många har bidragit till att skapa det vi har idag och därigenom möjliggjort satsningen på högskolan. Bland dessa vill jag särskilt nämna Västra Götalandsregionen och Borås Stad. För att lyckas i genomförandet gäller det nu att utveckla nya och gamla samarbeten, att se till att många gör gemensam sak med oss i utvecklingen och etableringen av den nationella plattformen. Företag, industriforskningsinstitut, offentliga organisationer och andra lärosäten kommer att vara och måste vara viktiga aktörer i sammanhanget.

Vi står inför en stor utmaning som vi kommer att göra allt vad vi förmår för att hantera på ett bra sätt och därigenom bidra till en hållbar utveckling och genomförande av målen i Agenda 2030.

1 kommentar

  1. Gratulerar! Verkligen spännande. Bra artikel, bra initiativ. Vi är gärna med och samarbetar.
    Tack, Tove på T by Dem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *