Vårt uppdrag är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet. En viktig utgångspunkt är att allt det vi gör ska vara bra för våra studenter och förbereda dem för ett framgångsrikt och hållbart yrkesliv. För att klara detta behöver vi forskningsanknyta utbildningen, det vill säga säkra att utbildningen bedrivs på vetenskaplig grund och att studenterna får tillgång till aktuell forskning. Vi behöver också ha en stark omvärldsorientering samt en omfattande och djuplodande samverkan med olika typer av organisationer och verksamheter. Vi behöver samverka med andra lärosäten nationellt och internationellt och vi behöver göra det med näringsliv och offentlig verksamhet. Universitet och högskolor är en viktig del av välfärdsbygget. Vi ska vara en mycket aktiv samhällelig aktör. För Högskolan i Borås är det en självklarhet att finnas mitt i skeendet samtidigt som vi tar oss an uppgiften att på vetenskaplig grund kritiskt granska samhällsutvecklingen, till exempel tillkortakommanden att svara upp mot och genomföra målen formulerade i Agenda 2030.

Vid Högskolan i Borås använder vi begreppet integrationsparadoxen för att illustrera vår samverkan med andra aktörer. Dess innebörd är att samverkan är så omfattande och naturlig att vi inte tänker på det i vår vardag. Vi möter och utbyter erfarenheter med företrädare för politik, kultur, förvaltning och näringsliv kontinuerligt och stärker nätverken. Vi arbetar tillsammans för att stärka regionen och ge bidra till en gynnsam samhällsutveckling nationellt och internationellt. Aktuella exempel är ambitionen att etablera polisutbildning i Borås och regeringsuppdraget att etablera en plattform för utveckling av en hållbar textil- och modeindustri.

Ett exempel som konkret illustrerar vår samverkan och ”Högskolan mitt i byn” är de aktiviteter vi hade i förra veckan. Vi genomförde akademisk högtid, där goda prestationer och framgångsrik akademisk karriär, uppmärksammades med gäster bland annat från vår region. Den akademiska högtiden är på våra villkor i enlighet med våra traditioner och ett tillfälle att visa upp vår verksamhet. Den uppskattning vi möter från gästerna i minglet efter den formella ceremonin  är uppmuntrande och en bekräftelse på vår betydelse för regionen och staden. Dagen före den akademiska högtiden invigdes Kari Palmqvists monumentala och dramatiska målning ”Pinocchios avtäckning” inför ett hundratal konstintresserade. Tavlan är fem meter bred och tre och en halv meter hög och fångar den kulturpolitiska debatten i samband med beslutet om att uppföra Jim Dines nio meter höga Pinocchioskulptur i brons benämnd Walking to Borås. Den heta kulturdebatten som fördes för tio år sedan är en del av stadens historia. Tavlan finns nu i högskolans lokaler, den höjer ytterligare kvaliteten på vårt campus och den bekräftar det goda samarbetet med staden.