Då var det så gott som klart. Det blir med stor sannolikhet en femte polisutbildning i landet. Polismyndighetens genomgång av de nuvarande fyra lärosätena visar att de inte har kapacitet att utbilda ett tillräckligt antal polisstudenter för att nå de uppsatta målen. Det behövs ett lärosäte till och det ska vara beläget i västra Sverige. Polismyndigheten gör bedömningen att förutsättningarna för utbildning av poliser vid ett femte lärosäte finns i västra Sverige. Därför ska de nu undersöka möjligheten att etablera polisutbildning vid ett lärosäte i västra Sverige. Start av utbildningen ska ske våren eller hösten 2019.

Senast den 31 maj ska en komplett intresseanmälan för att genomföra polisprogrammet ha kommit in till Polismyndigheten från intresserade lärosäten. Vi på Högskolan i Borås arbetar nu med att färdigställa vår intresseanmälan.

Vi har ett mycket starkt erbjudande och det finns ett stort engagemang för att etablera en polisutbildning hos både medarbetare och ledning liksom hos våra samarbetspartners, exempelvis Göteborgs universitet som kommer att medverka i genomförandet. Vi ser fram emot kommande beslut och besked. Vi vet att vi kommer att kunna genomföra Polisprogrammet med hög kvalitet i alla dess delar.

Det här är våra argument.

Vi :

 • kan starta redan våren 2019 med 144 polisstudenter,
 • har ett avtalsreglerat avtal med Göteborgs universitet,
 • har vana att bedriva professionsutbildningar med hög kvalitet,
 • har befintliga ytor för radiosal, kriminaltekniskt laboratorium, datasalar, lärosalar, förhörsrum, omklädningsrum i anslutning till träningslokaler och garageplats för 16 bilar med tillhörande förråd,
 • tillgång till externa ytor i nära anslutning till campus
  (500 m) för grepphall, övningslokaler, materialförråd, körgård och träningslokaler,
 • löfte från Borås Stad avseende byggande av en skjutbana med en byggtid om 9 till 12 månader (bygglov och miljöprövning klart),
 • löfte från Borås Stad om att säkerställa tillgång till tillräckligt antal studentbostäder,
 • en omgivning med geografisk spridning som speglar storstad, småstad och landsbygd med olika socioekonomiska miljöer inklusive nio särskilt utsatta områden,
 • i förhållande till befintliga utbildningsorter ett bra geografiskt läge i ett av landets största rekryteringsområden för studenter och lärare (ca 1,7 miljoner invånare) för polisutbildning och fortbildning av poliser,
 • möjlighet att utveckla vidare- och fortbildning för redan yrkesverksamma poliser som en självklar del i att bygga en stark utbildnings- och forskningsmiljö (från grundutbildning till vidareutbildning och utbildning på avancerad nivå samt forskning),
 • ett samlat campus mitt i Borås city där Polisprogrammet kommer att integreras.