Fredagen den 1 juni var det examensdag på Högskolan i Borås. Högtidsceremonier hölls för våra studenter som nu lämnar oss efter fullbordade och framgångsrika studier på grundläggande eller avancerad nivå. Jag hade förmånen att få högtidstala på några av ceremonierna. Det är trevligt, hedrande och inspirerande att få vara med och uppmärksamma goda prestationer och dela den glädje som studenterna känner inför ett väntande yrkesliv. Min förhoppning är att vi har motsvarat deras förväntningar och lagt en grund för ett inspirerande yrkesliv.

Det finns några saker som är särskilt viktiga att framhålla på en examensdag till våra studenter.

• Examen innebär att du genom genomförandet av ett större projektarbete eller examensarbete har visat prov på förmåga att knyta ihop olika typer av kunskaper och färdigheter som förvärvats under åren på högskolan. Delar har blivit en helhet. Det finns all anledning att vara stolt och nöjd med den prestationen.
• Examen från en högre utbildning innebär att du är förberedd för ett första arbete, men också för kommande arbeten i en yrkesutveckling. Högre utbildning lägger en kunskapsgrund och en förståelse för begrepp och modeller och för sammanhang och samband. Den grunden skapar förutsättningar för olika typer av yrkesval och möjligheter att i högre utsträckning forma ditt arbetsliv. Men det kommer en dag då det är dags att fylla på med nya kunskaper och då är du hjärtligt välkommen tillbaka.
• Examen innebär ett ansvar att verka för implementering av Agenda 2030 och de sjutton målen för en hållbar utveckling som FN:s stater ställts sig bakom. Högskolan i Borås har i utbildning och forskning en stark hållbarhetsprofil och ett stort ansvar för att förmedla fakta om, förklara och skapa förståelse för målens innebörd. Det är viktigt att du tar vid och verkar för hållbarhet när du nu möter yrkeslivet.

Ett examenstal i juni är också, liksom den här bloggtexten, ett tillfälle att önska alla en riktigt avkopplande sommar. I denna hälsning inkluderar jag också alla ni studenter som kommer tillbaka till oss efter välförtjänt sommarledighet.

Ha en riktigt skön sommar!