Vi arbetar nu med att skapa förutsättningar för att genomföra polisprogrammet med hög kvalitet och med start redan i januari 2019. Ett stort engagemang utmärker arbetet och det finns ett stort intresse från alla håll att medverka i utvecklingsarbetet och i det kommande genomförandet. En polisutbildning ställer många särskilda krav vad gäller lokaler och utrustning så det är intensivt arbete som bedrivs och som ligger framför oss och där vi lär oss nytt hela tiden. Det är viktigt att nämna i sammanhanget att vi har ett gott samarbete med och stöd från Polismyndigheten.

Särskilt med anledning av vårt uppdrag att ge polisprogrammet gästades vi i onsdags av Morgan Johansson (S), justitie- och inrikesminister och ytterst politisk ansvarig för polisutbildningen. Lotta Dalheim Englund, som är chef för polisutbildningen, presenterade det pågående arbetet och tillsammans svarade vi på frågor. Det blev ett bra samtal. Förväntningarna på oss är höga från olika håll, men vi känner att förtroendet för oss att klara uppdraget är högt. Vi passade också på vid mötet att kort presentera högskolans inriktning och verksamhet i sin helhet och kommentera de stora framgångar, utöver uppdraget att genomföra polisprogrammet, som vi haft under 2018, bland annat bevis på den höga kvaliteten i vårt hållbarhetsarbete och tilldelningen av stora forskningsmedel i extern konkurrens inom en rad olika områden.

Under onsdagen besöktes också högskolan av Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) klass 10; ”Klassen för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap”. Klass 10 är den grupp inom KVA som följer den humanistiska utbildningen och forskningen. Mycket hedrande och trevligt att klassen valt att komma till högskolan och ta del av det vi gör inom humaniora och konst. Jag hade förmånen att få hälsa välkommen och därefter följde under dagen ett antal föredragningar från framförallt medarbetare inom forskningsområdet Biblioteks- och informationsvetenskap. Professor Jan Nolin modererade föredömligt och ett antal inspirerande korta föredragningar gav en god inblick i den forskningsverksamhet som vi bedriver. I samtal med några av ledamöterna efter avslutat seminarium ställdes frågan hur det är möjligt att bedriva så mycket professionsrelevant forskning och som samtidigt har god teoretisk höjd med så begränsade basresurser. Vi förtjänar rejäla basanslag för att fullt ut kunna ta vara på den potential som finns. Det är bara att hålla med och fortsätta argumentera för kraftigt ökade basanslag till underfinansierade mindre och medelstora högskolor. Det är ett misstag ur ett nationellt perspektiv att inte ta vara på de möjligheter till kunskaps- och verksamhetsutveckling som finansiering av profilområden på högskolorna erbjuder.

Min arbetsdag avslutades med att jag anslöt till möte i styrelsen för Borås Näringsliv. En strategidiskussion fördes om hur staden bör profileras och vilka målen på kort, medellång och lång sikt ska vara. Högskolan tillmäts en mycket stor betydelse i sammanhanget och förväntningarna på oss är höga, bland annat uttryckt i betydelsen av att Borås blir en universitetsstad. Men frågan om universitetsstatus äger vi ju som bekant inte.