Högskolan i Borås är ett starkt lärosäte med hög kvalitet i utbildning och forskning, en omfattande samverkan och ett välfungerande verksamhetsstöd. Bekräftelser i vardagen från nöjda studenter och samverkanspartners och framgångar i form av, i konkurrens, tilldelade utbildningsuppdrag och forskningsanslag bevisar hög kvalitet.

Under 2018 har vi befäst vår ställning som en av de starkaste högskolorna och motiverar därigenom i allra högsta grad vår ambition att bli det tredje universitetet i Västsverige. En starkt bidragande orsak till detta är regeringsuppdraget att utveckla och ansvara för en plattform för framväxten av en hållbar textil- och modeindustri. Uppdraget är ett bevis på vår ledande ställning inom design, materialutveckling och management inom det textila området. En annan framgång med stor betydelse är uppdraget att genomföra polisprogrammet. Ett framgångsrikt arbete med ansökan har följts av ett intensivt och professionellt arbete under hösten med att få allt på plats. Den 21 januari kommer studenterna.

En tredje omständighet med stor betydelse för fortsättningen och högskolans position i det så kallade högskolelandskapet är vår hållbarhetsprofil. Gemensamt har vi etablerat högskolan som ett av de ledande lärosätena vad gäller att driva och integrera hållbarhet i utbildning, forskning, samverkan och på campus. Nu gäller det att ta vara på den grund som skapats och satsa ytterligare på att bli det hållbara universitetet.

Detta är min sista rektorsblogg så jag passar på tacka alla för att ni tagit er tid att läsa och på olika sätt uppmuntrat mitt bloggande. Jag kommer att fortsätta i denna blogg kring demokrati och effektivitet med särskilt fokus på utbildnings- och forskningspolitik under rubriken ”Brorström menar…”

Tack alla medarbetare, studenter och samarbetspartners för stort engagemang, värdefulla insatser  och gott samarbete under det gångna året.

Med tillönskan om en god jul och ett gott nytt år!

Björn