Första veckan i maj och dags för akademisk högtid vid Högskolan i Borås. Professorer ska installeras, doktorer promoveras, docenter uppmärksammas och pedagogiskt pris delas ut. Den akademiska högtiden och de speciella ceremonier som tillämpas är bekräftelser på framgång för den enskilda läraren och forskaren och samtidigt ett bevis på ett framgångsrikt lärosäte i god utveckling. Särskilt glädjande vid denna högtid är att fem nya professorer installeras och att samtliga är kvinnor. De nya professorerna är betydelsefulla för att driva utvecklingen av sina respektive ämnen, pedagogiskt arbete och vårdvetenskap, och de är viktiga förebilder för kollegor, doktorander och studenter.

Alldeles speciellt för årets akademiska högtid är att högskolans nya rektor Mats Tinnsten ska installeras. Högtiden och ceremonin inleds med just detta och jag har fått den stora äran att installera Mats. Även denna del är en bekräftelse; en bekräftelse på att en succession är genomförd, att en ny rektor har tagit vid som nu har det yttersta ansvaret för högskolans väl och ve. Installationen är ett formellt tillfälle för mig som tidigare rektor att önska den nye rektorn lycka till och vänligt och bestämt understryka det ansvar som Mats nu har att vidareutveckla en fin verksamhet och skapa de bästa förutsättningarna för studenter och medarbetare och fortsätta stärka alla de viktiga nätverk högskolan har. Denna uppmaning sker med förhoppning om att jag som tidigare rektor bidragit till lärosätets utveckling och att den verksamhet som överlämnas är robust, av god kvalitet och med fin utvecklingspotential.