Det är ytterst ärofyllt att få vara med idag som rektor emeritus och få installera dig, Mats Tinnsten, i det nya ämbete. Att vara rektor för ett lärosäte är ett mycket berikande och ett sammansatt uppdrag. Det innebär ett stort ansvar för att föra verksamheten vidare, stärka lärosätet och säkra hög kvalitet i utbildning och forskning och då särskilt se till att våra studenter ges goda förutsättningar för att möta det kommande yrkeslivet. Det finns stora möjligheter i rektorsuppdraget att utveckla och etablera starka nätverk och aktivt bidra och medverka till en gynnsam samhällsutveckling; regionalt, nationellt och internationellt. Det krävs beslutsamhet, konsekvens och drivkraft. Egenskaper som jag är övertygad om att du har Mats. Det krävs också en stor respekt för det vi talar om som den akademiska friheten och det akademiska ansvaret. Utrymmet för forskare och lärare att formulera problem, bestämma metoder och former för redovisning av resultat måste vara i det närmaste obegränsat. Problematisering är ett adelsmärke. Det kritiska tänkandet och den kritiska analysen är vår relativa styrka och det är en rektors ansvar att säkra.

Det är ett mycket fint lärosäte som du har fått till uppgift att ansvara för och att utveckla Mats. Starka utbildningar, profilerad forskning, god administrativ kvalitet, engagerade och kompetenta medarbetare, duktiga och förväntansfulla studenter och spännande samarbetspartners. Låt mig särskilt nämna betydelsen av ”Vetenskap för profession” – högskolans mission sedan många år, som handlar om att ta utgångspunkt i praktikens problem. Låt mig också nämna hållbar utveckling och Högskolan i Borås som ett av de allra bästa lärosäten vad gäller att framgångsrikt integrera hållbar utveckling i den ordinarie verksamheten. Högskolan i Borås som den hållbara högskolan är ett mål. Samtidigt är högskolan redan idag en förebild för andra skulle jag vilja påstå. Men det finns också svårigheter och viktiga framtida vägval plus att vi har en omvärld som är i ständig förändring. Jag överlåter dessa val och beslut i dina goda händer. Ständigt aktuell är ju frågan om universitetsstatus. Och vem vet… Så fortsätt att arbeta tillsammans för och addera universitetskvaliteter. Plötsligt händer det.

Jag vill önska, dig all lycka till, Mats. Det är ett viktigt uppdrag, emellanåt krävande och besvärligt men gott samarbete internt och externt, bekräftelser på steg framåt av skilda slag och inte minst fin återkoppling från nöjda studenter väger upp och mer därtill.

Med dessa ord installerar jag dig, Mats Tinnsten, som rektor vid Högskolan i Borås och överlämnar insignierna, cape och kedja, till dig att vårda och bära. Du är nu högskolans talesperson och främste företrädare.