En dramatisk utveckling har skett av forskningsverksamheten inom landets högskolor och en mängd unika, nydanande och i hög grad tillämpningsorienterade forskningsområden finns i dag vid högskolorna. Framväxten av forskningsverksamheten som framför allt skett under det senaste decenniet förklaras bland annat av högskolornas möjlighet att erhålla tillstånd att examinera på forskarnivå. Denna möjlighet har inneburit omfördelningar av resurser inom lärosätena och satsning på utveckling av forskarutbildning och forskning. Satsningen har grundats i övertygelsen om betydelsen av att kunna skapa och etablera kompletta akademiska miljöer och att i ökad utsträckning kunna forskningsanknyta utbildningen.

Andra förklaringar till ökad omfattning på forskningsverksamheten är större basanslag och i takt med ökade basanslag även ökade externa forskningsanslag. Flera lärosäten har lyckats åstadkomma en mycket god uppväxling av basanslaget. En viktig aktör och finansiär i sammanhanget har inte minst KK-stiftelsen varit. Många forskningsmiljöer inom högskolorna är idag omfattande och betydelsefulla i ett nationellt perspektiv och någon återvändo till ett tillstånd där högskolorna enbart utbildar finns naturligtvis inte. Tvärtom måste forskningsresurserna och basanslagen till högskolorna öka och en ännu bättre balans mellan utbildning och forskning komma till stånd för att bland annat kunna utveckla och säkerställa forskningsanknytning.

Ett tungt argument för ökade basanslag till högskolorna är också de många utvecklingsbara miljöer som finns inom högskolorna i dag. Dessa bygger ofta på ett utvecklat samarbete med aktörer i högskolans omvärld och ett fokus på problemställningar och samhälleliga problem snarare än på ett ämne. Genom en ökad och stabilare grundfinansiering kan dessa miljöer ytterligare växlas upp och stärkas, från betydelsefulla i nationellt perspektiv till nationellt ledande och internationellt erkända. Det är slöseri med resurser att inte ta tillvara de möjligheter som finns och skapa stabilare förutsättningar för högskolornas forskning.