Jag har varit på den 31:a KFi-dagen. KFi står för Kommunforskning i Västsverige, som är en ideell förening med kommuner, region och lärosäten som medlemmar och basfinansiärer. Dagen återkommer årligen. Inriktningen på verksamheten är studier av ekonomi och organisation i kommuner och regioner och således ett starkt fokus på den lokala nivåns förutsättningar, processer, beslut och handlingar för att tillhandahålla en verksamhet av hög kvalitet. KFi har sedan bildandet 1989 publicerat 156 rapporter. Rapportserien utgör idag i sig en beskrivning av vad som över åren har varit aktuella problemställningar och möjliga administrativa lösningar för medlemmarna och som samtidigt varit intressanta att beforska. Till saken hör att KFi:s forskning har i hög grad varit tillämpningsorienterad.

Årets KFi-dag blev synnerligen lyckad och uppskattad av de drygt 100 deltagarna. Ett stort antal föreläsningar hölls av KFi-forskare, men också av inbjudna forskare från andra forskningsmiljöer. En intressant fråga som behandlades var visioner och strategier för kommuner som krymper. För många kommuner, kanske alla, är utgångspunkten att kommunen ska växa och strategier formuleras för hur detta ska ske och vilka konsekvenserna är. Men verkligheten är att många kommuner krymper och att strategin naturligtvis borde utgå från den realistiska förutsättningen. Det strategisk arbetet ska handla om hur god kvalitet, utvecklingskraft och attraktivitet skapas när kommunen krymper och de ekonomiska förutsättningarna begränsas. Ett viktigt påpekande är att problemet inte alls har med ett rättvist utjämningssystem att göra, vad det nu är, eller att lösning finns i att vissa kommuner kompenseras med specialdestinerade statsbidrag, det senare skapar inte utvecklingskraft utan enbart tillfällig lindring.

En annat intressant område och nytt grepp är studier av möjligheten att styra med beröm. Frågan som ställs är om det är möjligt att styra med beröm och i så fall vilken typ av beröm och hur ska det ges. Spännande resonemang förs, men några skarpa resultat om effekter av beröm på förhållningssätt och prestationer finns inte än. En störning ur styrningssynpunkt har emellertid noterats, nämligen problematiken med att beröm från kollegor inom organisationen och utanför kan vara viktigare än beröm från chefen. Vad händer då? Det är inte alltid lätt att vara chef!

Ett ytterligare inlägg som jag vill nämna behandlade förekomsten av förtroende och hur förtroende byggs. Statsvetarna vid Göteborgs universitet har sedan många år tillbaka gjort systematiska studier av medborgares förtroende för varandra och för skilda typer av samhällsinstitutioner, horisontellt respektive vertikalt förtroende. Presentationen handlade denna gången om det horisontella förtroendet. Vi ligger väl till i ett internationellt perspektiv, men det finns stora skillnader inom landet mellan olika kommuner och mellan delar inom kommuner och städer. Viktiga studier och resultat som oroar.

27:e november 2020 är det dags för den 32:a KFi-dagen. Notera dagen redan nu.