Akademin kan ta täten i hållbarhetsarbetet, Universitetsläraren (2018-12-17)

Gör Högskolan i Borås till universitet, GT (2018-10-19)

Vi kan göra mer för ett hållbart samhälle, BT (2018-04-18)

Västra Götaland ska vara fossiloberoende 2030, GT (2018-02-27)

Nu kraftsamlar vi för klimatet, GP (2017-06-13)

Västsverige är rätt plats för institution för mänskliga rättigheter, GP (2017-06-13)

Riv hindren för Högskolan i Borås, BT (2017-01-21)
Replik: Borås stad stödjer högskolans strävan, BT (2017-01-24)

Låt oss forska på lika villkor, GöteborgsPosten (2016-10-17)

Rektorer: Regeringen ska inte köra över högskola, SvD (2016-10-13)

Framtidens resurser finns i det ratade, GöteborgsPosten (2016-07-04)

Samma akademiska värden i olika roller, Dagens Samhälle (2016-04-28)

Centralt stationsläge bäst för högskolan och Borås, BT (2016-03-30)

Ska Götalandsbanan få förstöra Nordens textila centrum?, GT Expressen (2016-02-23)

En katastrof för högskolan, BT (2016-02-03)

Investera i framtiden – investera i forskning, BT (2015-12-02)

För ett fossiloberoende Västra Götaland, VGR (2015-12-01)

Debatt: Staten dränerar universiteten, DI (2015-10-15)

SP en nyckelaktör i Västsverige, BT (2015-10-05)

Forskning – nyckel till hållbarhet, BT (2015-07-25)

Nya framgångar för högskolan, BT (2015-02-01)

Mer forskning i Borås skapar tillväxt, BT (2014-12-13)

Nya lärosäten bakom kraftigt ökad tillväxt , GP (2014-12-02)

Satsning på design och textil kan ge stor export, GP (2014-11-16)

Textilforskning skapar västsvensk växtkraft, GP (2014-06-30)

Kunskap för jobbet eller livet? BT (2014-05-02)

Föråldrad statusjakt styr universitet och högskolor, Dagens Samhälle (2014-03-10)

Så bygger vi tredje universitetet i väst, GT (2014-02-18)

Svepande kritik mot högskolor missar målet, DN (2014-01-31)

Obefogad oro över Textilhögskolan, BT (2013-10-16)

Så blir din kommun en riktig vinnare, Dagens Samhälle (2013-08-16)

Västra Götaland – en förebild för Sverige, GT (2013-07-16)

Jan Björklund – bromsa inte vår utveckling, GP (2013-02-26)

Ägarna har inte förstått glasbruken, DI (2012-10-09)

Forskare i väst behöver också pengar, GT (2012-09-19)

Utvärdera ledarskapet i offentlig sektor, Dagens Samhälle (2012-09-17)

Högskolan nav för hållbar utveckling, GP (2012-09-12 )

Frågan om hållbar utveckling upp i rök? BT (2012-08-27)